Obductie informatie voor nabestaanden : u kunt hiervoor terecht bij Pathologie

Obductie is een inwendig onderzoek van het lichaam van een overleden persoon. Obductie wordt ook wel sectie, autopsie of lijkschouwing genoemd. Obductie wordt gedaan door een medisch specialist, de patholoog.

Verloop

De behandeling

Voordat de patholoog aan de obductie begint, onderzoekt hij het lichaam eerst uitgebreid van buiten: het uitwendig onderzoek. Daarna begint het inwendige onderzoek, waarbij vrijwel alle organen van de overledene onderzocht worden. Van een obductie is achteraf vrijwel niets meer van te zien is. Net zoals bij een operatie. Het onderzoek wordt uiteraard op een respectvolle wijze verricht.

In de folder leest u meer informatie om u te helpen bij uw besluit om wel of geen toestemming voor obductie te verlenen. Als u na het lezen nog vragen heeft, kunt u deze natuurlijk altijd stellen aan de arts. Hij of zij zal u helpen met het nemen van een beslissing.

Neemt u de tijd om de informatie goed te lezen en spreek met de arts het tijdstip af waarop u uitsluitsel geeft over uw beslissing.

Vragen & contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Pathologie.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Pathologie van OLVG. Laatst gewijzigd: