home

Nierfunctie-onderzoek : u kunt hiervoor terecht bij Nierziekten

Er zijn verschillende onderzoeken om de nierfunctie vast te stellen. Die onderzoeken worden ook gedaan om de oorzaak van het nierfalen vast te stellen.

Soorten onderzoeken

Bloedonderzoek

Om vast te stellen hoe goed de nieren werken, vindt er als eerste onderzoek plaats van het bloed. Het bloed wordt met name onderzocht op kreatinine en ureum. Kreatinine is een afvalproduct van de spieren, ureum komt vrij bij de afbraak van eiwit. De nieren zuiveren deze stoffen uit het bloed. Te hoge waardes zijn een aanwijzing voor nieren die minder goed werken.

Urine-onderzoek

Er vindt ook onderzoek plaats naar eiwit in de urine. Normaal gesproken zit er geen eiwit in de urine. Als de urine wel eiwit bevat, kan dit een aanwijzing zijn voor verminderde nierfunctie.

Echo

Met een echo kan de structuur van organen in beeld worden gebracht. Dat gebeurt via geluidsgolven. Deze zijn niet te horen en niet te voelen. De echo geeft een beeld van de anatomie van de nier en de doorbloeding. Als de nieren langere tijd niet goed werken, worden ze kleiner (schrompelnieren). Dit is ook op een echo te zien.

CT-scan

Bij een CT-scan worden afbeeldingen gemaakt van een deel van het lichaam, bijvoorbeeld van de nieren (CT betekent: computertomografie). Een röntgenbuis draait om het betreffende deel van het lichaam en maakt zo heel gedetailleerde dwarsdoorsnedes.

Nierbiopsie

Bij een nierbiopsie wordt met een naald een klein stukje nierweefsel weggehaald. Dit gebeurt onder verdoving. Het weggehaalde weefsel wordt in een laboratorium onderzocht. Met een nierbiopsie kan worden aangetoond of er nierschade is en hoe groot die schade is.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Nierziekten.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Nierziekten van OLVG. Laatst gewijzigd: