home

Nadenken over een heupprothese : wat u kunt u verwachten bij een kunstheup

Een heupprothese kan soms helpen als u veel pijn heeft in uw heup of als uw heup erg stijf is. Andere behandelingen zoals fysiotherapie, pijnstillers en afvallen bij overgewicht, hebben niet genoeg geholpen. Het is belangrijk om te weten wat u kunt verwachten van een heupprothese. Dan kunt u daarna goed afwegen of u wel of geen operatie wilt. Een heupprothese wordt ook een kunstheup genoemd.
Thuisarts logo Onderstaande informatie is afkomstig van Thuisarts.nl

Wat is een kunstheup?

De heup is de plek waar het bekken vastzit aan het been. Het heupgewricht bestaat uit een kom (in het bekken, 1) en een kop (aan het dijbeen). De kom en kop passen precies in elkaar.  

Ook een kunstheup bestaat uit een heupkom (2) en heupkop (3).

Kunstheup

Aan de heupkop zit een metalen staaf (4, de steel). Daarmee maakt de chirurg de heupkop vast aan het dijbeen. Dit heet een totale heupprothese. 

Wanneer is een kunstheup mogelijk?

Een kunstheup kan geschikt zijn als u veel pijn heeft of als uw heup erg stijf is. Maar alleen als andere adviezen en behandelingen u niet genoeg hebben geholpen. Andere adviezen en behandelingen zijn bijvoorbeeld fysiotherapie, pijnstillers, ontstekingsremmers en een gezonde leefstijl. 

U kunt bijvoorbeeld een pijnlijke en stijve heup hebben door:

 • artrose (een verandering in het kraakbeen van uw heupgewricht)
 • een ziekte (zoals ontstekingen in het heupgewricht)
 • een groeistoornis
 • een gebroken heup
 • een slechte doorbloeding waardoor het bot van de heupkop zacht is geworden.

Is een kunstheup op iedere leeftijd mogelijk?

Meer dan de helft van de mensen die kiezen voor een kunstheup is tussen de 60 en 80 jaar. Maar ook bij mensen boven de 80 en bij mensen onder de 60 kan een kunstheup geschikt zijn. 

Een kunstheup gaat ongeveer 20 jaar mee.

Bent u jonger dan 60 jaar? Dan bestaat de kans dat uw kunstheup op een gegeven moment vervangen moet worden. Kunstheupen slijten namelijk sneller bij mensen die actief zijn.

Soorten kunstheupen

Een kunstheup is gemaakt van metaal, kunststof en/of keramiek.

Ook zijn er verschillende manieren om de kunstheup vast te maken aan het bot in uw lichaam.

 • De chirurg kan de kunstheup met cement (een soort lijm) vastmaken aan het bot in uw lichaam.
 • Er zijn ook kunstheupen zonder cement. Deze worden vastgeklemd en groeien vast aan het bot.
 • Tot slot is een combinatie mogelijk. De chirurg klemt de kom dan vast en maakt de steel vast met cement, of andersom.

Uw chirurg bespreekt met u welke kunstheup geschikt is voor u. Wat is belangrijk bij de keuze?

 • Van een aantal kunstheupen is bekend dat ze lang meegaan (langer dan 20 jaar). Dat is een voordeel, omdat u de kunstheup dan minder snel hoeft te laten vervangen.
 • Ook is belangrijk of uw chirurg veel ervaring heeft met het type kunstheup. Een kunstheup blijft vaak langer zitten als de chirurg dat type vaak gebruikt.

Zijn er risico’s bij een heupvervanging?

Problemen die tijdens en na een heupvervanging kunnen ontstaan zijn:

 • Nabloeding.
  De kans hierop is het grootst in de eerste 24 uur na de operatie. U krijgt een drukverband om nabloeding te voorkomen.
 • Wondinfectie.
  Een wondinfectie kan enkele dagen na de operatie ontstaan.
 • Trombose (een bloedstolsel).
  • Zo nodig krijgt u medicijnen die de kans hierop verminderen. Dat zijn tabletten of injecties in uw buik of been.
   Het kan zijn dat u deze medicijnen enkele weken moet gebruiken.
  • Verder krijgt u in het ziekenhuis soms een steunkous. Deze draagt u zolang u medicijnen gebruikt om trombose te voorkomen. Meestal is dat 6 weken.
 • Een infectie in de kunstheup. Bij een infectie wordt de kunstheup schoongespoeld. Daarvoor maakt de chirurg uw heup opnieuw open door hetzelfde litteken. Alle onderdelen worden schoongespoeld met een zoutoplossing. U krijgt ook antibiotica. Eerst via een infuus en later met pillen. Heel soms moet de kunstheup weer verwijderd worden. 
 • Een breuk in het dijbeen of het bekken.
 • Soms is na de operatie het ene been langer dan het andere.
 • Soms raakt een zenuw beschadigd. Daardoor kunt u bijvoorbeeld uw voet niet goed optillen. Dit herstelt meestal weer helemaal binnen een jaar.
 • De kunstheup kan loslaten.
 • De kop van de kunstheup kan uit de kom schieten. Dit heet heupluxatie.
  De kans hierop is het grootst in de eerste 3 maanden na de operatie. 

Wat kunt u verwachten van een heupvervanging?

Na een heupvervanging zijn uw klachten niet direct weg. U gaat eerst revalideren. U leert hoe u uw nieuwe heup kunt gebruiken. De revalidatie kan 3 tot 6 maanden duren.

Met een nieuwe heup kunt u weer makkelijker bewegen. Meestal vermindert de pijn in de heup direct.

 • U mag de kunstheup niet te zwaar belasten. U kunt beter niet hardlopen, springen of op een onregelmatige bodem lopen (zoals bosgrond of het strand).
 • Fietsen kan meestal wel.

Een kunstheup gaat meestal jarenlang mee. Ongeveer 10 van de 100 patiënten hebben na 20 jaar een nieuwe kunstheup nodig.  

Meer informatie over kunstheup

Wilt u meer weten over heupvervanging dan kunt u aanvullende betrouwbare informatie vinden op de website van:

We hebben deze tekst gemaakt met de richtlijn voor artsen over kunstheupen.

Thuisarts logo De informatie die hierboven staat komt van Thuisarts.nl en is 30 jun 2017 nog aangepast.

Zo gaat de behandeling in OLVG

 • U bespreekt eerst uw klachten met uw huisarts. De huisarts kan u verwijzen naar OLVG.
 • Tijdens de afspraak in OLVG besluit u met de zorgverlener of u een operatie gaat krijgen.
 • U komt dan op de wachtlijst. Het Zorgpad Heupprothese start.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Orthopedie, locatie Oost, P3
020 510 88 84 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
mailorthopedie@olvg.nl

Polikliniek Orthopedie, locatie West, route 5
020 510 88 84 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
mailorthopedie@olvg.nl

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Orthopedie van OLVG. Laatst gewijzigd:

Een deel van de informatie op deze pagina komt van Thuisarts.nl. Thuisarts.nl wordt gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap. De Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en Akwa GGZ werken mee aan Thuisarts.nl.