home

Met een vacuümdrain naar huis : na operatie van uw borst of oksel

Als u een borstoperatie of een okseloperatie heeft gehad, krijgt u meestal 1 of meerdere drains. Een drain is een dun slangetje dat vocht en bloed uit de wond afvoert. Dit is een vacuümdrain. Als u met een drain naar huis gaat, vertelt de verpleegkundige hoe u de drain thuis moet verzorgen.

Over een vacuümdrain

Tijdens een operatie aan de borst of oksel kan de arts een drain in een wond plaatsen. Dit heet een vacuümdrain. Een drain is een dun slangetje dat vocht en bloed uit de wond afvoert.

 • Een drain bestaat uit een slangetje dat leidt naar een plastic pot. Op de pot zit meestal een groene dop.
 • Het slangetje gaat van uw wond naar de pot. Via het slangetje gaat het vocht en bloed uit de wond naar de pot.
 • De drain en de pot moeten vacuüm zijn. Als de groene harmonicadop van de pot is ingedrukt, is de drain vacuüm.
 • Als de groene harmonicadop niet meer ingedrukt is, moet u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie.

Insteekopening

De plek waar het slangetje van de drain in de wond gaat heet de insteekopening. Het slangetje blijft op de goede plaats door een hechting of een pleister. Op de insteekopening zit een witte of een doorzichtige pleister.

Met een drain naar huis

Als u een drain heeft, komt er meestal de eerste dagen rood vocht uit de wond in de drain. Dit komt omdat er ook bloed bij zit. Er kunnen ook soms kleine sliertjes in zitten. Dat is normaal.
Na een paar dagen wordt het vocht meestal lichter van kleur of geel.

Meten van de hoeveelheid vocht in de drain

U moet zelf thuis bijhouden hoeveel vocht er in de pot van de drain zit. Zo weet de arts hoeveel vocht er uit de wond komt en hoe lang u de drain nodig heeft.
Wij adviseren u om elke ochtend op een vast tijdstip te meten hoeveel vocht er in de pot zit:

 1. Zet de pot op een gladde, rechte ondergrond.
 2. Het witte schuifje van de pot moet openstaan. Het vocht kan dan de pot inlopen.
 3. Op de pot staan streepjes die aangeven hoe vol de pot is. U kunt door de streepjes lezen hoeveel vocht er in de pot zit.
 4. Noteer elke dag in een schriftje hoeveel vocht er in de pot is bijgekomen. U kunt ook elke dag een streepje zetten op de pot tot waar de vloeistof zit.

Wisselen van de pot

Als u met een drain naar huis gaat, moet u soms de pot van de drain wisselen. U wisselt de pot alleen als de pot vol zit:

 1. Op het slangetje van de drain zit een klem. U schuift deze klem dicht.
 2. Schuif ook de klem op de pot dicht.
 3. Open de verpakking van de nieuwe pot.
 4. Raak het uiteinde van het slangetje niet aan. Raak ook de plek waar het slangetje de pot ingaat niet aan.
 5. Draai de pot van uw drain los.
 6. Sluit de nieuwe pot aan.
 7. Schuif de klem van de pot en de klem aan het slangetje weer open.
 8. Let op of de nieuwe pot vacuüm is. De groende harmonicadop moet ingedrukt zijn.
 9. Neem de volle pot mee naar uw volgende afspraak bij de polikliniek Plastische Chirurgie. Zorg ervoor dat het klemmetje van de pot dicht staat

Adviezen voor thuis

Douchen

 • U kunt gewoon douchen met de drain. Als er een pleister op de insteekopening zit, moet u deze verwijderen voor u gaat douchen. Als er een doorzichtig folie op de insteekopening zit, kunt u dit laten zitten.
 • Gebruik geen zeep rondom de insteekopening.
 • Dep de huid rond de insteekopening droog na het douchen. Plak na het douchen een nieuwe pleister op de insteekopening.
 • U mag niet in bad.

Bewegen

 • Doe het na de operatie rustig aan en geef uw lichaam de kans om te herstellen van de operatie.
 • Het is goed om te blijven bewegen. Soms komt er wat meer vocht uit de drain. Als dit zo is, doe het dan even wat rustiger aan. Als er veel vocht uit de drain blijft komen, kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie.
 • U mag uw arm aan de kant van de drain gebruiken, maar voorkom overbelasting.
 • U mag uw arm aan de kant van de drain niet boven uw schouder tillen.
 • U mag niet tillen, geen zwaar huishoudelijk werk doen en niet sporten.

Overige adviezen

 • Plak het slangetje van de drain met een boogje op uw buik met een pleister of tape. Hierdoor trekt u niet meteen aan de hechting als u per ongeluk aan het slangetje trekt.
 • Het is handig om de pot van de drain overdag in een tasje mee te nemen. U krijgt in het ziekenhuis een tasje. Het tasje levert u weer in als de drain verwijderd wordt.
 • Als u pijn heeft door de drain, kunt u paracetamol nemen. Neem de eerste dagen niet meer dan 4 keer per dag 2 pillen van 500 mg paracetamol nemen. Na 7 dagen mag u niet meer dan 3 keer per dag 2 pillen van 500 mg paracetamol nemen.

Verwijderen van de drain

Uw (plastisch) chirurg bepaalt wanneer de drain verwijderd kan worden. Meestal is dit als er per dag niet meer dan 20 ml vocht uit de wond komt. U kunt hierover zelf contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie.

Wanneer moet u ons bellen?

Bel de afdeling Plastische Chirurgie als u 1 of meer van deze klachten heeft:

 • Er komt meer dan 100 ml vocht per uur uit de wond.
 • U heeft meer dan 38 graden koorts.
 • De insteekopening of het gebied rond de wond is rood, gezwollen of warm.
 • De insteekopening of het gebied rond de wond doet pijn.
 • Er loopt pus of vocht lang de insteekopening.
 • De pot van de drain is bijna vol, en u kunt deze niet zelf vervangen.
 • De pot van de drain is niet meer vacuüm: de groene knop is niet meer ingedrukt.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

 Polikliniek Plastische Chirurgie, locatie Oost, P4
020 510 86 70 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
plasticsurgery@olvg.nl 

Polikliniek Chirurgie, locatie Oost, P3
020 599 30 58 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
chirurgie@olvg.nl

Polikliniek Chirurgie, locatie West, route 6
020 510 88 80 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Verpleegafdeling Chirurgie B5, locatie Oost
020 599 25 03 (bij spoed dag en nacht bereikbaar)

Verpleegafdeling Chirurgie A4, locatie West
020 510 84 14 en 020 510 82 14 (bij spoed dag en nacht bereikbaar)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Plastische, reconstructieve, en handchirurgie van OLVG. Laatst gewijzigd: