home

Zorgpad

Maagkanker : u kunt hiervoor terecht bij Oncologisch Centrum

De behandeling van maagkanker bestaat uit verschillende stappen. Dit behandeltraject noemen wij een zorgpad. Onderaan deze pagina kunt u het behandeltraject per stap bekijken.

Persoonlijk behandelplan

Een multidisciplinair oncologisch team uit verschillende ziekenhuizen bespreekt uw persoonlijk behandelplan.

Eén vast aanspreekpunt

U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens de gehele behandeling.

Samenwerking

Voor de behandeling van maagkanker werken we intensief samen met het AmsterdamUMC.

Over maagkanker

Bij maagkanker is er een tumor in de maag. Er bestaan verschillende soorten tumoren van de maag. Deze soorten tumoren onderscheiden zich door het type weefsel waaruit ze bestaan. De meest voorkomende maagtumor is het adenocarcinoom.

Ongeveer 95% van alle mensen met maagkanker heeft adenocarcinoom. Dit type tumor ontstaat in het slijmvlies van de maag.

Maagkanker geeft aanvankelijk weinig tot geen klachten, waardoor het vaak laat opgemerkt wordt. Als de klachten komen, die vaak niet-specifiek zijn, is de tumor in veel gevallen al in een vergevorderd stadium. 

Als u in aanmerking komt voor een operatie vindt de operatie plaats in het AmsterdamUMC.

Stap 1

Symptomen

Maagkanker kan meerdere klachten of symptomen opleveren. De klachten hoeven niet allemaal tegelijk voor te komen. Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen? Dan kunt u na overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar OLVG.

Mogelijke klachten of symptomen bij maagkanker:

 • verminderde eetlust
 • gewichtsverlies
 • een vol gevoel in de bovenbuik
 • een pijnlijk gevoel in de maagstreek
 • misselijkheid
 • last van het opboeren van lucht
 • zuurbranden
 • bij een tumor in het gebied van de maagingang kan iemand het gevoel hebben dat het eten niet wil zakken en blijft steken achter het borstbeen
 • vermoeidheid en duizeligheid door bloedarmoede
 • zwarte ontlasting

Stap 2

Afspraak bij de polikliniek

Polikliniek MDL

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, P1

Openingstijden

ma t/m vrij: 8.30 - 16.30 uur

Telefonisch bereikbaar

ma t/m vrij 8.15 - 12.00 uur en 12.30 - 16.15 uur

Naar MijnOLVG

Polikliniek MDL

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 14

Openingstijden

op afspraak

Telefonisch bereikbaar

ma t/m vrij 8.15 - 12.00 uur en 12.30 - 16.15 uur

Stap 3

Onderzoek

Om de diagnose maagkanker te kunnen stellen, vinden er een aantal onderzoeken plaats. 

Indien nodig vinden er ook een aantal aanvullende onderzoeken plaats zoals een endo-echografie of een PET-scan. Een Positron Emissie Tomografie (PET) is een techniek om foto's te maken van de activiteit van het tumorweefsel. De PET-scan vindt als enige onderzoek niet in OLVG plaats, maar in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. 

De onderstaande onderzoeken worden gedaan door de Maag-, Darm- en Lever (MDL) arts. 

Stap 4

Diagnose

Als de uitslagen van onderzoek bekend zijn, bespreekt een multidisciplinair team van artsen en deskundigen van Oncologisch Centrum Amsterdam wat de beste behandeling is in uw situatie.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Mensen met maagkanker worden door een team van specialisten behandeld. Dit team bestaat  uit een MDL arts, chirurg, internist-oncoloog, , radioloog, patholoog, nucleair geneeskundigen, gespecialiseerd verpleegkundigen en ondersteunende disciplines.  Wij werken intensief samen met specialisten uit BovenIJ ziekenhuis en  AMC.

In het multidisciplinair overleg bespreekt het team  de uitslagen van de onderzoeken die verricht zijn. Aan de hand hiervan wordt een behandeladvies geformuleerd. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de uitslagen van de onderzoeken, maar ook naar persoonlijke factoren die specifiek voor u van toepassing zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan over bijvoorbeeld uw algehele conditie, maar ook over eventuele persoonlijke voorkeuren omtrent een bepaalde behandeling. Het behandeladvies wordt met u besproken.

Registratie van kanker

Om kanker te kunnen bestrijden willen we er alles over weten. Artsen en onderzoekers hebben daarom zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker. De gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland worden verzameld. Meer informatie

OLVG magazine over Leven & Kanker

In samenwerking met Stichting Ook ontwikkelde OLVG een magazine voor oncologie patiënten en hun naasten. In het magazine vind je een greep uit het aanbod van ondersteunende zorg die we binnen OLVG verzorgen, maar laten we ook zien wat onze partners van buiten het ziekenhuis bieden om patiënten te ondersteunen tijdens en na de behandeling. Ook staan er ervaringen in van patiënten die te maken krijgen met kanker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuttige sites

Stap 5

Behandeling

Bij het vaststellen van het behandelplan voor maagkanker zijn verschillende specialisten betrokken. Zij maken hierbij gebruik van landelijke richtlijnen.

De artsen stellen u een bepaalde behandeling voor op grond van het stadium van de ziekte (is de tumor wel of niet doorgegroeid of uitgezaaid naar andere plaatsen in het lichaam), de plaats van de tumor en uw algemene lichamelijke conditie. 

De behandeling van de maagkanker kan uit de één van de volgende therapiën bestaan of een combinatie daarvan: 

 • Operatie 
  Afhankelijk van de plaats en de grootte van de tumor wordt bepaald of de maag in zijn geheel wordt verwijderd, of een deel ervan. Ook kan het nodig zijn het onderste deel van de slokdarm te verwijderen. Voor de operatie wordt u verwezen naar het AMC.
 • Chemotherapie 
  Een chemokuur of cytostaticakuur bestaat uit medicijnen die de kankercellen doden of niet verder laten groeien. Deze medicijnen krijgt een patiënt via een infuus of als pillen. De chemotherapie wordt voorafgaand aan de operatie gegeven.
 • Chemoradiatie 
  Dit is een combinatie van chemotherapie en de radiotherapie (bestraling) na de operatie. Deze combinatiebehandeling moet ervoor zorgen dat de kankercellen niet meer terugkomen nadat de tumor operatief is verwijderd. Deze behandeling vindt plaats in het AMC.

Als een operatie niet mogelijk is

Als het niet meer mogelijk is de tumor operatief te verwijderen zal in het multidisciplinair behandelteam worden besproken of van chemotherapie of bestraling effect te verwachten valt. In ieder geval stelt het behandelteam een plan op om te proberen de last van de symptomen van de maagkanker te verminderen.

Stap 6

Nazorg en ondersteunende zorg

Als de behandeling is afgerond volgt het traject van nazorg. U krijgt regelmatig een afspraak bij uw specialist of casemanager. Doel is het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen.

Afhankelijk van de behandeling die u heeft gehad vinden er ook onderzoeken plaats. In de nazorg is ook aandacht voor het dagelijks functioneren, werkhervatting, revalidatie en psychosociale problematiek.

Buiten OLVG kunt u ondersteuning krijgen bij

Centra voor psychologische ondersteuning bij kanker

Inloophuizen

Centra voor revalidatie na kanker

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologisch Centrum van OLVG. Laatst gewijzigd: