home

Longrevalidatie : u kunt hiervoor terecht bij Fysiotherapie

Longrevalidatie kan ervoor zorgen dat u minder last heeft van kortademigheid en hoesten. De meeste mensen kunnen hun dagelijkse activiteiten dan langer volhouden. Denk bijvoorbeeld aan uzelf aankleden en wassen, het huishouden doen, werken of hobby’s beoefenen. U leert beter omgaan met uw longziekte. Longrevalidatie kan een ‘opluchting’ zijn.

Ons speciale programma voor longrevalidatie is bedoeld voor mensen met bijvoorbeeld COPD of soms ook een andere longziekte, zoals longfibrose. Een speciale longarts beoordeelt samen met u of het programma voor u geschikt is.

Hoe meldt u zich aan?

Uw longarts of huisarts verwijst u naar de polikliniek Longgeneeskunde van OLVG. Heeft u van uw arts geen verwijzing en denkt u dat longrevalidatie wel iets voor u is? Bespreek dit dan met uw arts.

Verloop

Onderdelen van de revalidatie

De revalidatie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • nader onderzoek: testen en onderzoeken, zoals longfunctieonderzoek, fiets- en looptesten en/of spierkrachtmetingen
  • verbeteren van de medicatie en de inhalatietechniek
  • trainen conditie via sport en spel
  • ontspanningsoefeningen doen
  • verbeteren ademhalingstechniek
  • hulp bij stoppen met roken
  • hulp bij aanpassen van uw eetgewoonten
  • leren omgaan met de beperkingen in uw dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het huishouden doen
  • leren omgaan met een chronische ziekte.

Het programma duurt 8 weken. U komt 3 keer per week naar onze afdeling. Soms om te oefenen met bijvoorbeeld de fysiotherapeut, soms voor een informatiebijeenkomst. Uw partner kan hier ook aan deelnemen.

Tips

Neem mee

Geldig identiteitsbewijs (ook voor kinderen vanaf 30 dagen)

Dagindeling

Houd rekening met uw dagindeling.

Hulpmiddelen

Neem uw eigen vertrouwde hulpmiddelen mee zoals een rollator of een stok.

Kleding

Draag kleding waarin u prettig kunt bewegen en schoenen die stevigheid geven; géén nachtkleding en pantoffels.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Longgeneeskunde.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Fysiotherapie van OLVG. Laatst gewijzigd: