home

Scintigrafie van lever en milt : onderzoek van lever en milt

Met een scintigrafie maken we beelden van uw lever en milt. Zo kan de arts onderzoeken hoe groot uw lever en milt zijn. Ook ziet de arts de vorm is en waar ze liggen. U krijgt een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof via een injectie in een ader. Daarna maken we foto’s met een gammacamera. De radioactieve vloeistof veroorzaakt geen schade aan uw gezondheid of omgeving. U plast de radioactieve stof gewoon weer uit. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Over de scintigrafie van de lever en milt

Met dit onderzoek kan uw arts de vorm, grootte en ligging van de lever en milt bepalen.
Bij een scintigrafie gebruiken we een gammacamera.

Gammacamera

 • Een gammacamera is een scanner.
 • De gammacamera scant de radioactieve straling in het lichaam en zet deze om in beelden.
 • De gammacamera maakt van dichtbij foto’s maar raakt uw lichaam niet aan.
 • Voor de kwaliteit van het beeld is het belangrijk dat u zo stil mogelijk ligt. Probeer niet te bewegen als de foto wordt gemaakt. 

Zo bereidt u zich voor

Bent u zwanger of mogelijk zwanger?

Neem dan voor het onderzoek contact op met uw arts. Tijdens een zwangerschap doen we liever geen onderzoek met straling.

Geeft u borstvoeding?

Via de borstvoeding krijgt uw baby een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof binnen. Wij adviseren u om de borstvoeding tot 24 uur na het onderzoek af te kolven en weg te gooien.

 • Zorg dat u 15 minuten voor het onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde bent.
 • Bij dit onderzoek gebruiken we radioactieve vloeistof. Daarom mag u geen zwangere vrouw of kind jonger dan 10 jaar meenemen naar dit onderzoek.
 • We bellen u voor het onderzoek en bespreken de voorbereiding met u.

Kleding

 • Draag geen kleding met metaal, zoals metalen ritsen, knopen of sieraden. Metaal houdt de straling tegen. De foto kan mislukken als u kleding met metaal draagt.
 • Bij dit onderzoek kunt u meestal uw kleding aanhouden.

Zo gaat het onderzoek

 • U krijgt een injectie in uw arm met een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof.
 • De radioactieve vloeistof gaat via uw bloed naar de lever en milt.
 • Ongeveer 20 minuten na de injectie maken we foto’s van de lever en milt.
 • Het totale onderzoek met de wachttijd duurt ongeveer 45 minuten.

Adviezen voor thuis

 • Drink meer dan normaal. Zo plast u de radioactieve vloeistof sneller uit.
 • Was uw handen nadat u naar de wc bent geweest.

Zo gaat het verder

De uitslag van het onderzoek is niet meteen bekend. De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, bespreekt de uitslag met u.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de afdeling via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie West, route 12
020 510 88 77 (op werkdagen van 08.15 tot 16.45 uur)
nucleairegeneeskunde@olvg.nl

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: