home

Koemelkeiwitallergie : u kunt hiervoor terecht bij Kindergeneeskunde

Een bekende voedselallergie is koemelkeiwitallergie. Hierbij reageert een kind allergisch op het koemelkeiwit. Koemelkallergie komt hoofdzakelijk voor bij baby’s. De meeste kinderen groeien als ze tussen de 1 en 3 jaar zijn over de allergie heen. Bij baby’s die veel huilen of andere klachten hebben, wordt vaak aan koemelkeiwitallergie gedacht. Toch komt bewezen koemelkeiwitallergie slechts bij 3% van alle jonge baby’s voor.

Hoe ontstaat het?

Een allergische reactie is een afweerreactie van het lichaam tegen lichaamsvreemde of niet herkende stoffen (allergenen). Het lichaam maakt antistoffen aan in het bloed. Deze antistoffen vallen de lichaamsvreemde stof aan en zorgen voor de allergische reactie.

Klachten

Een allergische reactie op het koemelkeiwit kan verschillende klachten geven bij kinderen:

  • Verschijnselen op de huid: rode vlekjes, galbulten, eczeem
  • Klachten van de luchtwegen: loopneus met niezen, piepen bij inademing of uitademing
  • Maag- en darmklachten: braken, diarree, krampen
  • Overige klachten: dikke ogen, hevig huilen, voedselweigering en prikkelbaar gedrag

Onderzoek en diagnose

De kinderarts vraagt naar de klachten van uw kind en doet een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Als er aanwijzingen zijn voor koemelkeiwitallergie, dan zal de arts een provocatietest adviseren. De provocatietest bestaat uit een koemelkeiwitvrij dieet gedurende 6 weken. Tijdens deze 6 weken krijgt uw kind 2 keer een proefvoeding in het ziekenhuis. Eén proefvoeding bevat koemelkeiwit, de ander niet. Als uw kind allergisch reageert op de proefvoeding met het koemelkeiwit, dan wordt de diagnose koemelkeiwitallergie vastgesteld.

Behandeling

Als de diagnose koemelkeiwitallergie is gesteld, schrijft de arts uw kind een koemelkeiwitvrij dieet voor. De meeste kinderen groeien over hun koemelkeiwitallergie heen tussen de leeftijd van 1 en 3 jaar.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Kindergeneeskunde.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Kindergeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: