home

Kanker en psychische klachten : u kunt hiervoor terecht bij Psychiatrie en Medische Psychologie

Veel mensen ervaren kanker als een ingrijpende ziekte. Het kan uw dagelijks leven op allerlei manieren beïnvloeden, bijvoorbeeld hoe u zich voelt en hoe u in het leven staat, sociale contacten, uw relatie of gezin, werk en inkomen of studie. Naast de medische zorg is er in OLVG daarom ook psychosociale zorg voor mensen met kanker. Psychosociale zorg is psychische hulp en praktische steun.

Hoe ontstaat

Het krijgen van de diagnose kanker en de behandeling ervan is een ernstig ingrijpende gebeurtenis. Lichamelijk maar ook emotioneel krijgt u heel wat te verwerken. De diagnose en de ziekte gaan vaak gepaard met psychische klachten.

Klachten

Het horen van de diagnose kanker is een ingrijpende gebeurtenis. Veel voorkomende reacties zijn bijvoorbeeld:

  • verdriet om wat u dreigt te verliezen;
  • angst voor de behandeling of pijn;
  • machteloosheid, omdat u meer zou willen doen dan u kunt;
  • boosheid op uw lichaam dat u in de steek heeft gelaten;
  • boosheid op artsen die de diagnose hebben verteld;
  • onzekerheid, omdat alle vanzelfsprekendheden weggeslagen lijken te zijn.

Door deze emoties kunt u last krijgen van slaapproblemen, piekeren en concentratieproblemen. Deze gevoelens of problemen zijn normale reacties op een ingrijpende gebeurtenis. Steun kan belangrijk zijn om goed met deze reacties en emoties om te gaan. Hiervoor kunt u niet alleen bij partner, familie en vrienden terecht, maar ook bij professionals.

Wanneer kunt u het beste contact opnemen?

Wij adviseren u onder andere om hulp te zoeken als:

  • uw klachten zoals somberheid, slaapproblemen, piekeren of lusteloosheid langer dan een maand duren;
  • u problemen ervaart op het gebied van werk, verzekeringsmogelijkheden, seksualiteit of relatie/gezin;
  • u last heeft van woede- of paniekaanvallen;
  • u sinds de diagnose meer alcohol bent gaan drinken.

Vanwege de veel voorkomende psychische klachten bij kanker zullen uw specialist en verpleegkundige daar extra aandacht voor hebben.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie van OLVG. Laatst gewijzigd: