home

Intakegesprek : u kunt hiervoor terecht bij Psychiatrie en Medische Psychologie

U kunt door uw huisarts of medisch specialist worden verwezen naar de polikliniek Psychiatrie en Medische Psychiatrie van OLVG. Uw eerste afspraak is een intakegesprek. Vooraf ontvangt u een vragenlijst ter voorbereiding op het gesprek.

Verloop

text-basics

Voorbereiding

Bij het maken van de afspraak voor het intakegesprek wordt u gevraagd of wij een digitale vragenlijst(en) naar uw e-mailadres mogen sturen ter voorbereiding op uw intakegesprek. Dit is van belang om uw klachten goed te kunnen objectiveren en in de loop van de behandeling het herstel te kunnen volgen. U ontvangt via de mail een link waarop u kunt klikken om de digitale vragenlijst(en) te openen en te kunnen beantwoorden.

Het onderzoek

Afhankelijk van het soort klachten of de vraag die u heeft vindt het intakegesprek plaats met een van onze behandelaren. Wij bespreken tijdens het intakegesprek met u wat uw klachten of problemen zijn. Het gesprek duurt maximaal 2 uur.

OLVG is een opleidingsziekenhuis. Het kan zijn dat een psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog, een coassistent en/of  psychiater in opleiding het gesprek zal voeren. Tijdens het laatste gedeelte van het gesprek is de superviserend psychiater of klinisch psycholoog aanwezig. Als u bent doorverwezen naar een maatschappelijk werker of seksuoloog heeft u met hen het intakegesprek.

Na het onderzoek

Na het intakegesprek bespreekt de behandelaar met u het behandelvoorstel. U kunt behandeld worden in OLVG of ergens anders. Soms zijn meerdere gesprekken nodig of wordt eerst neuropsychologisch of ander aanvullend onderzoek gedaan voordat een advies kan worden gegeven.

Al onze medewerkers werken volgens de meest recente richtlijnen en behandelmethoden. In ons multidisciplinair team laten we de behandeling zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van u als patiënt.

Tips

Neem mee

Geldig identiteitsbewijs (ook voor kinderen vanaf 30 dagen)

Nieuwe patiënt?

Kom dan 15 minuten eerder om u in te schrijven.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie van OLVG. Laatst gewijzigd: