home

Heuprevisie : vervangen van een heupprothese

Soms is het nodig om een heupprothese of een deel van de heupprothese te vervangen. Bijvoorbeeld door een infectie of slijtage. Het vervangen van een heupprothese heet ook wel een heuprevisie. Voor het vervangen van een heupprothese is een operatie nodig. Soms is er ook een tweede operatie nodig.

Over de heuprevisie

Bij een heuprevisie vervangt de arts uw heupprothese of een deel van de heupprothese. Een heuprevisie kan worden gedaan om meerdere redenen:

 • De heupprothese schiet regelmatig uit de kom. Dit heet luxatie.
 • De heupprothese laat los. Dit geeft meestal pijnklachten in de lies of in het bovenbeen.
 • Slijtage van een of meer onderdelen van de prothese.
 • Infectie van de heupprothese.
 • De prothese is niet goed vastgegroeid.
 • De kop en de kom staan in de verkeerde stand
 • Het bot rondom de heup wordt dunner, zwakker en breekt sneller
 • Breuk van het bot rond de prothese

U kunt verschillende klachten hebben:

 • Pijn in uw lies, bil of bovenbeen bij het bewegen of juist in rust.
  De meeste mensen herkennen deze pijnklachten van voor de heupoperatie.
 • Klachten die horen bij een infectie, zoals roodheid, zwelling en pijn rond de wond.
 • Pijn en niet meer kunnen staan doordat de heupkop regelmatig uit de kom schiet.

Om zeker te weten dat een operatie nodig is, doet de arts lichamelijk onderzoek. Vaak is ook ander onderzoek nodig, zoals het maken van een röntgenfoto en bloedonderzoek.
Soms is het nodig om een CT-scan of botscan te laten maken.

Zo bereidt u zich voor

 • U vult een vragenlijst in via patiëntenportaal MijnOLVG als voorbereiding op uw behandeling of onderzoek. Daarna hoort u welke soort verdoving u krijgt.
  Meestal hoort u dit online via MijnOLVG. Heel soms is een telefonische afspraak of een bezoek aan de polikliniek Anesthesiologie nodig. Een medewerker van de afdeling Anesthesiologie neemt dan contact met u op.
  Kijk voor meer informatie op de webpagina: Verdoving bij een onderzoek of operatie.
 • Gebruikt u bloedverdunners of andere medicijnen? Of bent u bent u allergisch voor bepaalde medicijnen of jodium? Geef dit dan aan via MijnOLVG. Doe dit zo snel mogelijk.
  Als u MijnOLVG niet gebruikt, overleg dan met uw arts.
  Stop nooit zomaar met het innemen van uw medicijnen. Bespreek dit altijd met uw arts.
 • Voor uw eigen veiligheid moet u voor uw behandeling of onderzoek nuchter zijn.
  U krijgt hiervoor instructies van een medewerker van de afdeling Anesthesiologie.
  Voor meer informatie kunt u ook alvast kijken op de webpagina Verdoving bij een onderzoek of operatie. 
Rookt u? Voor uw herstel is het beter om te stoppen met roken rond de operatie.
Als u niet rookt heeft u minder kans op complicaties zoals een ontsteking.
Stop als het kan 4 weken voor uw operatie met roken.
Rook niet tot minstens 4 weken na de operatie.
Kijk voor meer informatie op de webpagina: Roken en een operatie.

Zo gaat de operatie

Voor de operatie

 • De operatie is altijd in OLVG, locatie West.
 • U heeft een gesprek met de verpleegkundige. Ook controleert de verpleegkundige uw bloeddruk, temperatuur en hartslag.
 • Na het gesprek wacht u in de wachtruimte op de operatie. Het is helaas niet mogelijk om aan te geven wanneer u aan de beurt bent. Soms moet u 1,5 tot 2 uur wachten.

De operatie

 • De operatie duurt ongeveer 2,5 uur.
 • De arts maakt een snee aan de achterkant van uw bovenbeen. Vaak is dit op dezelfde plek van uw litteken.
 • De arts verwijdert de oude prothese en plaatst een nieuwe, tijdelijke prothese.
 • De arts sluit de wond.
 • De wond wordt afgedekt met een speciale pleister en drukverband.

Na de operatie

 • Na de operatie brengen we u naar de uitslaapkamer.
 • Een verpleegkundige controleert uw bloeddruk en hartslag.
 • Na ongeveer 1 tot 2 uur op de uitslaapkamer gaat u terug naar de verpleegafdeling. U heeft dan nog een infuus in uw arm. Via het infuus krijgt u vocht en antibiotica.
 • U kunt duizelig of misselijk zijn na de operatie.
 • Vaak kunt u 4 tot 6 uur na de operatie weer voorzichtig beginnen met lopen. Dit is altijd onder begeleiding van een fysiotherapeut. De fysiotherapeut leert u ook hoe u krukken kunt gebruiken. Als u een rollator of looprek gebruikt, kan de fysiotherapeut u ook leren hoe u deze gebruikt na het vervangen van uw heupprothese.
  Als het voor u nog niet mogelijk is om voorzichtig te beginnen met lopen, doet u andere oefeningen met de fysiotherapeut.
 • Op de dag na de operatie maken we een röntgenfoto en nemen we bloed af.
 • U krijgt medicijnen tegen de Voordat u naar huis gaat, kunt u de medicijnen ophalen bij de poliklinische apotheek in OLVG, locatie West.
 • Hoe lang u in het ziekenhuis blijft, is afhankelijk van de reden van uw operatie.
  Dit verschilt per persoon en per situatie.

Opleiden zorgverleners in OLVG

OLVG biedt kansen aan de zorgverleners van de toekomst. Nieuwe zorgverleners zijn hard nodig.
Arts-assistenten, zorgverleners en zorgverleners in opleiding kijken mee en doen zelf onderzoeken en behandelingen.  Dit gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van een zorgverlener met ervaring.
Zo kan OLVG patiënten ook in de toekomst de juiste zorg blijven bieden.

Uitstel van uw operatie of behandeling

Heel soms gebeurt het dat uw operatie of uw behandeling niet kan doorgaan.
Bijvoorbeeld door een onverwachte situatie. Of als een andere patiënt spoedeisende hulp nodig heeft. U krijgt dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

Zo gaat het verder

Uw herstel en revalidatie na een heuprevisie zijn intensiever dan bij uw eerste heupoperatie. Dit is vooral afhankelijk van de reden tot revisie. Meer informatie kunt u lezen op de webpagina: Zorgpad heupprothese.

Wanneer moet u ons bellen?

Iedere operatie heeft risico’s. Bij deze operatie bestaat een kleine kans op een ontsteking.  is er bijvoorbeeld een risico op een ontsteking. 
Bel meteen de polikliniek Orthopedie als u 1 of meer van deze klachten heeft:

 • U heeft meer dan 38,5 graden koorts.
 • U heeft een wondinfectie. U wond is dan rood, gezwollen en is warm. Soms komt er pus uit de wond.
 • U heeft een trombose. U wond is dan plotseling rood en warm. U heeft ook een glanzend onderbeen en pijn in uw kuit.
 • Uw wond gaat plotseling open en er lekt steeds meer vocht uit de wond.
 • U krijgt steeds meer pijn.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Orthopedie, locatie Oost, P3
020 510 88 84 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
mailorthopedie@olvg.nl

Polikliniek Orthopedie, locatie West, route 5
020 510 88 84 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
mailorthopedie@olvg.nl

Bel de verpleegafdeling als u vragen heeft die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten.

Verpleegafdeling Orthopedie, locatie West, B5
020 510 82 35 (iedere dag van 16.15 tot 08.15 uur)

Bel een medewerker van de Opnameplanning als u vragen heeft over de datum van de operatie.

Opnameplanning afdeling Orthopedie
020 599 36 50 (op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur)

Als de afdeling niet bereikbaar is, belt u met klachten die echt niet kunnen wachten naar de Spoedeisende Hulp via het algemene telefoonnummer van OLVG.

OLVG, locatie Oost
020 599 91 11

OLVG, locatie West
020 510 89 11

Is de situatie levensbedreigend, bel dan 112.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Orthopedie van OLVG. Laatst gewijzigd: