home

Hart - ct scan met voorbereiding Cardio Lounge : u kunt hiervoor terecht bij Radiologie

Tijdens dit onderzoek onderzoeken we de bloedvaten rondom uw hart via een ct-scan. Een ct-scan is een röntgenapparaat dat een serie foto's maakt van het lichaamsdeel dat we willen onderzoeken.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met afdelng Radiologie. 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: