home

Fibro-scan : onderzoek naar littekens

Als u een leverziekte heeft, kunt u fibrose krijgen. Dit betekent dat u littekens in uw lever heeft. Met een fibro-scan kan de arts kijken hoeveel fibrose u heeft. Als de arts weet hoeveel fibrose u heeft, bespreekt de arts welke behandeling het beste bij u past.

Over fibrose

Als u een leverziekte heeft, kunt u fibrose krijgen. U kunt ook fibrose krijgen als u een virusinfectie heeft, zoals hepatitis B of hepatitis C.
Door fibrose kan uw lever minder goed werken.
Als u veel fibrose heeft, kan de lever gaan verschrompelen. Dit heet cirrose. Cirrose kan ernstige gevolgen hebben, zoals bloedingen in de slokdarm of kanker in de lever.

Over een fibro-scan

Met een fibro-scan kan de arts de littekens in uw lever meten. Zo ziet de arts hoe soepel en hoe stevig de lever is. Na een fibro-scan weet de arts hoeveel fibrose u heeft. De arts bespreekt dan met u welke behandeling bij u past.

Het onderzoek met de fibroscan is een echografie. Een echografie is een onderzoek van de binnenkant van het lichaam. Dit onderzoek gebeurt via geluidsgolven. De geluidsgolven maken organen en weefsels zichtbaar. Een echografie veroorzaakt geen schade aan uw lichaam of omgeving..

Het onderzoek is minder goed uit te voeren bij mensen die te zwaar zijn of veel vocht in hun buik hebben. Als dit bij u zo is, bespreekt de arts dit met u.

Zo bereidt u zich voor op een fibro-scan

  • Bent u zwanger? Vertel dit dan aan de arts. Het onderzoek kan dan niet doorgaan.
  • Heeft u een pacemaker, interne defibrillator of een ander elektronisch apparaat dat is aangesloten op uw lichaam? Geef dit door aan de arts.
  • Stop 3 uur voor uw onderzoek met eten en drinken. U mag nog wel een slokje water.

Zo gaat de fibro-scan

  • Het onderzoek duurt 10 tot 15 minuten.
  • U hoeft uw kleren niet uit te trekken. U moet wel uw buik bloot maken.
  • De arts klopt met de vingers rechts boven op uw buik. De arts zet met een pen een streepje op de plaats van de lever.
  • De arts doet wat gel op deze plek.
  • De arts plaatst de echokop op de plek met de gel. U voelt een soort tikjes. De tikjes zijn niet pijnlijk. Er zijn 10 goede tikjes nodig voor het onderzoek.
  • Soms komt er een beetje gel op uw kleding. Als dit zo is, kunt u de gel er weer makkelijk uit wassen.
  • Soms plaatst de arts de echokop ook op de plek van de milt. De arts onderzoekt zo of u ook fibrose in de milt heeft. Het onderzoek duurt dan 15 minuten langer.

Naar huis

Als u zich goed voelt, mag u na het onderzoek meteen naar huis. U kunt zelf autorijden, fietsen of reizen met het openbaar vervoer.

De uitslag

Uw arts ontvangt de uitslag en bespreekt deze met u. U krijgt hiervoor 1 of 2 weken na het onderzoek een afspraak. Deze afspraak is telefonisch of op de polikliniek.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten, locatie Oost, P1
020 510 87 77 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
MDL-polikliniek@olvg.nl

Polikliniek Maag-, Darm en Leverziekten, locatie West, route 14
020 510 87 77 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
MDL-polikliniek@olvg.nl

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten van OLVG. Laatst gewijzigd: