home

Familiegesprek : betrokken bij uw familielid op de IC

Als uw naaste op de Intensive Care ligt, kan dat voor u moeilijk zijn. De zorgverleners van de Intensive Care willen u graag op de hoogte houden en betrekken bij de behandeling. Daarom nodigen ze u regelmatig uit voor een familiegesprek. Als een patiënt langer dan 7 dagen op de Intensive Care ligt, proberen we elke week een familiegesprek te hebben. Het gesprek duurt gemiddeld 30 minuten tot 1 uur.

Over het familiegesprek

Tijdens een familiegesprek krijgt u informatie over de huidige situatie van uw naaste. De arts en verpleegkundige beantwoorden uw vragen en bespreken hoe het met uw naaste gaat. We proberen u altijd zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling. De arts blijft altijd verantwoordelijk voor de behandeling.

U kunt zich voorbereiden op het familiegesprek. U kunt vragen en onderwerpen die u belangrijk vindt opschrijven. Wij raden u ook aan om iemand mee te nemen naar het familiegesprek.

Onderwerpen die u kunt bespreken

Huidige situatie en de behandeling

De arts bespreekt hoe het met uw naaste gaat. Als er onderzoeken zijn geweest, bespreekt de arts de uitslag met u. U krijgt uitleg over de behandeling die uw naaste krijgt. Als het mogelijk is, vertelt de arts hoelang uw naaste nog op de Intensive Care moet blijven.

Gezondheid van uw naaste voor het verblijf op de Intensive Care

De arts wilt graag weten hoe het met uw naaste ging voor het verblijf op de Intensive Care. U kunt hierbij denken aan de volgende vragen:

  • Hoe ging het met de gezondheid van uw naaste voor het verblijf op de Intensive Care?
  • Waren er in de afgelopen 6 maanden veranderingen in de gezondheid van uw naaste?
  • Hoe zag een normale dag eruit voor uw naaste?

U kunt vast nadenken over deze vragen.

Wensen van uw naaste

Als uw naaste niet zelf kan praten, kunt u vertellen wat de wensen van uw naaste zijn over de behandeling. Misschien heeft u dit met uw naaste besproken.

Verwachtingen, wensen en zorgen van u als naaste

U kunt tijdens het gesprek vertellen wat uw wensen en verwachtingen zijn van uw naaste. U kunt hierbij denken aan de volgende vragen:

  • Zou u graag betrokken willen zijn bij de zorg van uw naaste? Zo ja, hoe kunnen wij u dan hierbij helpen?
  • Wat vindt u belangrijk tijdens het verblijf en de behandeling van uw naaste?
  • Hoe gaat het eigenlijk met u?

Hoe nu verder?

De arts bespreekt met u de doelen binnen de behandeling van uw naaste voor de komende periode.

Tips

  • Schrijf uw vragen, wensen, zorgen en verwachtingen voor het gesprek op.
  • Bespreek uw vragen met een persoon die u vertrouwt. Deze persoon kan u misschien helpen om de vragen duidelijk op te schrijven.
  • U mag iemand meenemen naar het familiegesprek. 2 horen en onthouden meer dan 1.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? De vertegenwoordiger of contactpersoon van de patiënt kan de Intensive Care altijd bellen.

Intensive Care, locatie Oost
020 599 30 07 (dag en nacht bereikbaar)

Intensive Care, locatie West, route 26
020 510 87 19 (dag en nacht bereikbaar)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Intensive Care van OLVG. Laatst gewijzigd: