home

Duplexonderzoek van de ader : veneuze insufficiëntie

Bij een duplexonderzoek van de ader bekijkt uw zorgverlener of de kleppen in de aderen in uw benen goed werken. De zorgverlener maakt een echo van uw benen. Het onderzoek is niet schadelijk voor uw gezondheid. Het onderzoek duurt 30 tot 45 minuten.

Over het duplexonderzoek van de ader

Bij een duplexonderzoek bekijkt een laborant of de kleppen in de aderen in uw benen goed werken. Als deze kleppen niet goed werken, heet dit veneuze insufficiëntie.
Bij het duplexonderzoek gebruikt de laborant echografie. Een echografie is een onderzoek van de binnenkant van het lichaam. Dit onderzoek gebeurt via geluidsgolven. De geluidsgolven maken uw aders zichtbaar op een beeldscherm.

Duplex betekent dubbel. Bij een duplexonderzoek bekijkt de laborant hoe uw bloedvaten eruit zien en hoe snel uw bloed stroomt.
Een zwangerschap is geen bezwaar. Het onderzoek is niet schadelijk voor de ontwikkeling van het ongeboren kind.

Zo bereidt u zich voor

 • Draag geen steunkousen of drukverband vanaf de avond voor het onderzoek.
  Na het onderzoek kunt u uw steunkousen of drukverband weer dragen.
  Als het nodig is, kunt u een afspraak maken met uw zorgverlener om een nieuw drukverband bij u te leggen.
 • U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken.

Zo gaat het onderzoek

 • Voor het onderzoek moeten uw benen bloot zijn. U houdt uw ondergoed aan.
 • De zorgverlener doet een bloeddrukband om uw onderbeen.
 • U krijgt een laagje gel op uw been.
 • De zorgverlener beweegt de echokop over de gel. De beelden van uw aderen zijn te zien op het beeldscherm.
 • Tijdens het onderzoek pompt de zorgverlener de bloeddrukband een aantal keer licht op. Hierdoor pompt de zorgverlener het bloed in uw benen omhoog. Zo meet de zorgverlener hoe goed de kleppen in uw aderen werken.
 • Na de echo krijgt u een handdoek om de gel weg te halen. Als er gel op uw kleding is gekomen, kunt u dit uitwassen.
 • Het onderzoek duurt 30 tot 45 minuten.

Naar huis

Als u zich goed voelt, mag u na uw onderzoek meteen naar huis. U kunt zelf autorijden, fietsen of reizen met het openbaar vervoer.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag is niet meteen bekend. U heeft een afspraak met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd om de uitslag te bespreken.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de afdeling via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Afdeling Klinische Neurofysiologie, locatie Oost, B1
020 599 30 39 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Afdeling Klinische Neurofysiologie, locatie West, route 33
020 510 83 20 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Klinische Neurofysiologie van OLVG. Laatst gewijzigd: