home

Duplexonderzoek shunt aanleggen : voorbereiding op dialyse

Bij een duplexonderzoek om een shunt aan te leggen, bekijkt een laborant uw aders en slagaders in uw armen. Door dit onderzoek kan de laborant bepalen of er een goede plek is in uw arm om een shunt aan te leggen. Een shunt is een verbinding tussen een ader en een slagader. De shunt is nodig voor dialyse behandeling. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Over het onderzoek

Bij dit onderzoek gebruikt de laborant echografie. Een echografie is een onderzoek van de binnenkant van het lichaam. Dit onderzoek gebeurt via geluidsgolven. De geluidsgolven maken uw bloedvaten zichtbaar op een computer.

Duplex betekent dubbel. Bij een duplexonderzoek bekijkt uw arts hoe uw bloedvaten eruit zien en hoe snel uw bloed stroomt.

Zo bereidt u zich voor

Voor dit onderzoek hoeft u zich niet voor te bereiden.
Als u zwanger bent, kan het onderzoek gewoon doorgaan.

Zo gaat het onderzoek

  • Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.
  • U gaat zitten of op uw rug op een bed liggen.
  • De laborant smeert gel op uw arm. Soms komt er gel op uw kleding. De gel is makkelijk uit te wassen.
  • De laborant wrijft over de gel met een echokop. Dit is een soort microfoon. Uw bloedvaten zijn nu te zien op de computer.
  • De laborant bekijkt eerst hoe de slagaders eruit zien en of het bloed goed stroomt.
  • U krijgt een drukband om uw bovenarm.
  • Uw arts kan nu de aders bekijken en meten.
  • Dit onderzoek gebeurt bij allebei uw armen.
  • Als de laborant klaar is, mag u de gel verwijderen.

Uitslag

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd bespreekt met u de uitslag.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de afdeling via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Afdeling Klinische Neurofysiologie, locatie Oost, B1
020 599 30 39 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Afdeling Klinische Neurofysiologie, locatie West, route 33
020 510 83 20 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Klinische Neurofysiologie van OLVG. Laatst gewijzigd: