home

Duplexonderzoek ader - veneuze insufficiëntie : u kunt hiervoor terecht bij Klinische Neurofysiologie

Bij dit onderzoek controleren we de doorstroming en/of de werking van de kleppen in de ader via geluidsgolven (echografie). Het onderzoek duurt ongeveer 30 – 45 minuten. Uw behandelend arts bespreek de uitslag met u.a

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met afdeling Klinische Neurofysiologie.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Klinische Neurofysiologie van OLVG. Laatst gewijzigd: