home

Beademing met een tracheostoma : tijdelijk ademen via een opening in de hals

Op de Intensive Care liggen vaak patiënten die hulp nodig hebben met ademen. We kunnen patiënten helpen met een tracheostoma. Een tracheostoma is een opening in de hals. In de opening zit een buisje. De patiënt kan via het buisje ademen of we sluiten het buisje aan op een beademingsmachine. De beademingsmachine regelt dan de ademhaling van een patiënt.

Een tracheostoma plaatsen

Een tracheostoma plaatsen is een kleine behandeling. De behandeling is op de Intensive Care.

  • De arts brengt de patiënt voor de behandeling in slaap.
  • De arts maakt een gaatje in de hals en plaatst het buisje in de luchtpijp. Dit buisje heet tracheacanule.
  • Als het nodig is, sluit de arts het buisje aan op de beademingsmachine.
  • Meestal moet 1 keer per week het buisje vervangen worden. Het vervangen is een korte behandeling die niet pijnlijk is. De arts doet deze behandeling zonder verdoving.

Een tracheostoma verwijderen

  • Als de patiënt zelf goed kan ademen en slijm kan ophoesten, verwijdert de arts het buisje. Dit is een korte behandeling op de Intensive Care of een verpleegafdeling.
  • De behandeling is kort en niet pijnlijk. De arts doet de behandeling zonder verdoving.
  • Als het buisje is verwijderd, plakt de arts een gaasje over het gaatje. Het gaatje groeit vanzelf dicht. Een hechting is niet nodig.
  • De huid herstelt meestal snel.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? De vertegenwoordiger of contactpersoon van de patiënt kan de Intensive Care altijd bellen.

Intensive Care, locatie Oost
020 599 30 07 (dag en nacht bereikbaar)

Intensive Care, locatie West, route 26
020 510 87 19 (dag en nacht bereikbaar)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Intensive Care van OLVG. Laatst gewijzigd: