Aandoeningen & behandelingen

Mammaprint u kunt hiervoor terecht bij Medische Oncologie

Na een borstkankeroperatie kan een MammaPrint (gen-expressietest) worden uitgevoerd. Met de gen-expressietest of MammaPrint kan worden bepaald hoe agressief een borsttumor is. Bij deze test wordt na de borstoperatie tumorweefsel onderzocht. Dankzij het onderzoek van de genen in het weefsel kan uw arts het risico op uitzaaiingen beter inschatten. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor de vraag of chemotherapie in uw situatie nodig is.

In OLVG wordt iedere patiënt met borstkanker voor en na de operatie in het multidisciplinair team besproken. Dit team bespreekt het te volgen behandelplan en stelt vast of een MammaPrint zinvol kan zijn. De behandeld oncoloog, chirurg of verpleegkundig specialist bespreekt met u of er een indicatie is voor het doen van een MammaPrint. Dit is afhankelijk van het soort borstkanker, de grote en de agressiviteit van de tumor en de aan- of afwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren.

Verloop

Voorbereiding

Als er een indicatie is voor een MammaPrint wordt er een stukje van de tumor door de patholoog opgestuurd naar Agendia. Dit is het bedrijf dat de MammaPrint verricht.

Het onderzoek

De MammaPrint wordt uitgevoerd met behulp van een micro-array. Dat is een plaatje, verdeeld in duizenden kleine vakjes. Op ieder vakje zijn stukjes DNA vastgezet. In ieder vakje heeft dat DNA een andere code die overeenkomt met de code van precies één gen. Alleen het RNA van dat gen kan zich hechten aan dat ene vakje. Met DNA micro-arrays kun je zo de activiteit van honderden of zelfs duizenden genen tegelijk bestuderen.

MammaPrint meet de mRNA hoeveelheid van 1900 verschillende genen. Daarbij wordt extra gekeken naar de expressie van 70 specifieke genen: die worden zes maal gemeten. De uitslag van MammaPrint is heel helder: u heeft een laag risico op uitzaaiingen (‘Laag Risico’) of een hoog risico op uitzaaiingen (‘Hoog Risico').

Na het onderzoek

Het duurt ongeveer 10 werkdagen voordat de uitslag van de MammaPrint bekend is. Heel soms lukt de MammaPrint niet omdat er niet voldoende tumorcellen aanwezig zijn om de test uit te voeren.

Vragen & contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Medische Oncologie. 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Medische Oncologie van OLVG. Laatst gewijzigd: 28 januari 2022