Neurologisch sport spreekuur

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
Route 12

Tijden spreekuur

Elke werkdag van 8:30-16:00 uur

Contact

Over dit spreekuur

Patiënten met sport gerelateerde neurologische klachten worden gezien op dit spreekuur. Na beoordeling van uw klacht kunnen er verschillende diagnostische mogelijkheden worden aangevraagd, waaronder een MRI-scan, zenuwgeleidingsonderzoek (EMG) of zenuwecho (in ontwikkeling). In het OLVG is nauw overleg met de sportartsen mogelijk.