home

Neuro- psychiatrie

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
Route 12

Tijden spreekuur

Elke werkdag van 8:30-16:00 uur

Contact

Over dit spreekuur

Dit spreekuur is bedoeld voor patiënten die de huisarts heeft doorverwezen. Als patiënt heeft u psychiatrische symptomen en gedragsveranderingen en de huisarts of psychiater denkt aan een onderliggende neurologische ziekte. 

U wordt door de neuroloog gezien op het spreekuur. Deze neemt met u uw verhaal door en voert neurologisch onderzoek uit.
Aan de hand van uw klachten zal er zo nodig worden besloten tot het inzetten van aanvullende diagnostiek, waarbij o.a. gedacht kan worden aan bloedonderzoek, beeldvorming of hersenfilm. Dit wordt ook wel een EEG genoemd. 
Hiervoor kunnen afspraken gemaakt worden.
Daarnaast kunnen wij de psychiater of neuropsycholoog in het OLVG laagdrempelig  betrekken.
Nadat de onderzoeken of aanvullende beoordelingen verricht zijn, ziet de neuroloog u terug op het spreekuur.

Heeft u ergens anders een scan of röntgenfoto laten maken? Tijdens de behandeling bekijkt onze radioloog deze nog eens en zal deze oordelen.   

De behandeling

Aan de hand van de diagnose zal er een behandelingsplan opgesteld worden.
Dit hangt af van de klachten en symptomen.
We werken nauw samen met de psychiatrie en neuropsychologie in het OLVG.
Daarnaast werken we nauw samen met het Alzheimer centrum van AUMC locatie VUmc.