home

Stroke-nazorg spreekuur : wordt gehouden door Polikliniek Neurologie

Locatie

OLVG, Locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, P3

Tijden spreekuur

ma t/m vrij: 8.30 - 16.00

Contact

Over dit spreekuur

Patiënten die een TIA of herseninfarct hebben doorgemaakt kunnen terecht op het stroke nazorgspreekuur van ons ziekenhuis OLVG locatie West en Oost.  Op dit spreekuur wordt de patiënt na een TIA of herseninfarct minimaal 2 keer teruggezien.

De behandeling

U wordt gezien één keer door de arts-assistent neurologie ongeveer 2 weken na de diagnose of het ontslag van de afdeling neurologie en één keer door een verpleegkundig specialist 6 tot 8 weken na ontslag

Op indicatie wordt de begeleiding verlengd en krijgt de patiënt tot  3 maanden na de diagnose nazorg aangeboden. Een partner of naaste familie is hierbij ook van harte welkom. 

Waarom een nazorgspreekuur

Patiënten die een TIA of herseninfarct hebben doorgemaakt kunnen geconfronteerd worden met lichamelijke en emotionele beperkingen. Tijdens de gesprekken op de poli is er niet alleen aandacht voor de klachten en symptomen die direct het gevolg zijn van het herseninfarct, maar ook voor onder andere:

  • het geheugen
  • de concentratie
  • vermoeidheid
  • eventuele somberheid

Gedrags- en karakterveranderingen kunnen namelijk voorkomen en bij de patiënt of naaste familie vragen oproepen. Ook wordt stilgestaan hoe het met de patiënt gaat wat betreft de dagelijkse bezigheden en de communicatie met anderen.

De arts-assistent geeft uitleg over de oorzaak van het herseninfarct en lange termijn-vooruitzichten. Ook wordt met de patiënt nogmaals het medicijngebruik doorgenomen: zo wordt bekeken of de medicijnen die voorgeschreven zijn om de kans op een nieuwe TIA of herseninfarct te verkleinen, voldoen.

De verpleegkundig specialist vertelt de patiënt, partner of naaste familie waar meer informatie te vinden is over een bepaald onderwerp, verwijst naar hulpverlenende instanties en zoekt naar een oplossing als er problemen zijn.

De bloeddruk wordt gemeten en meestal wordt er een bloedonderzoek gedaan om het cholesterolgehalte en de nierfunctie te bekijken. Verder is er ook aandacht voor de manier van leven, zeker nu het de laatste jaren steeds duidelijker wordt dat een ongezonde leefstijl de kans op een nieuwe TIA of herseninfarct kan doen toenemen.

Ook als de patiënt, de eventuele partner of naaste familie niet direct een probleem ervaren of vragen hebben, kan een bezoek aan de stroke nazorgpoli toch de moeite waard zijn vanwege de voorlichting en praktische tips die gegeven worden.