home

Parkinson : wordt gehouden door Polikliniek Neurologie

Locatie

OLVG, Locatie Oost, Oosterpark 9
P3

Tijden spreekuur

Elke werkdag

Contact

Over dit spreekuur

Op de polikliniek Bewegingsstoornissen bieden wij zorg aan mensen met de ziekte van Parkinson, andere vormen van parkinsonismen en andere bewegingsstoornissen als tremor (trillen) en dystonie (veranderde spierspanning).

Omdat bij deze chronische ziekten op veel verschillende gebieden problemen kunnen ontstaan, is het belangrijk dat er gericht op uw klachten en persoonlijke situatie een passend behandelplan wordt opgesteld.

Komt u voor uw eerste afspraak?

Dan is er tijd beschikbaar waarin u het beloop van uw klachten verteld, er een neurologisch onderzoek verricht kan worden. Daarnaast kan er gesproken worden over uw eventuele behandeling tot nog toe, over de diagnose, de prognose en eventueel over de vervolgbehandeling.

Komt u voor een vervolgafspraak?

Dan is er tijd om uw vragen over bijvoorbeeld de diagnose en behandelmogelijkheden te beantwoorden. Dit kan zowel over medicijnen gaan als over verwijzing naar andere specialisten en/of therapeuten

Multidisciplinair team

In OLVG werken we bij de behandeling van Parkinson met een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit een neuroloog, de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS).  Op indicatie is de geriater, psycholoog, neuropsycholoog, revalidatiearts, logopediste, fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut betrokken.

Daarnaast werken we nauw samen met het Amsterdam UMC voor patiënten die behandeld zijn of behandeld gaan worden met deep brain stimulation (DBS).