home

MS spreekuur : wordt gehouden door Polikliniek Neurologie

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, P3

Contact

Over dit spreekuur

Voor uw afspraak op het spreekuur MS wordt meer tijd ingepland dan bij een reguliere afspraak op de polikliniek.

Komt u voor uw eerste afspraak?

Dan is er tijd beschikbaar waarin u het beloop van uw klachten verteld, er een neurologisch onderzoek verricht kan worden. Daarnaast kan er gesproken worden over uw eventuele behandeling tot nog toe, over de diagnose,  de prognose en eventueel over de vervolgbehandeling.

Komt u voor een vervolgafspraak?

Dan is er meer tijd om uw vragen over bijvoorbeeld de diagnose en behandelmogelijkheden te beantwoorden. Dit kan zowel over medicijnen gaan als over verwijzing naar andere specialisten en/of therapeuten

Snelle diagnostiek

OLVG, locatie Oost heeft op maandag de mogelijkheid tot 'snelle diagnostiek' voor patiënten bij wie de diagnose MS wordt vermoed. Op die dag kan naast het gesprek met de neuroloog ook eventueel al een MRI scan van hersenen en / of ruggenmerg gepland worden. Tevens kan er die dag een gesprek met de verpleegkundig specialist of physician assistant Neurologie plaatsvinden. 
Na 1 week zijn de definitieve resultaten bekend en heeft u een afspraak met de neuroloog. U krijgt dan de uitslag van de onderzoeken. De diagnose, prognose en de eventuele behandelmogelijkheden worden dan tevens besproken.

Multidisciplinair team

OLVG heeft een specialistisch behandelcentrum voor mensen met multiple sclerose (MS). De behandeling en begeleiding van mensen met MS is een van de topklinische functies binnen OLVG, wat staat voor hoogwaardige medische zorg.
Het MS centrum OLVG (MSCO) heeft een team van meerdere gespecialiseerde behandelaars. Wij zijn met twee neurologen met aandachtsgebied MS, drie physician assistants - waarvan een in opleiding is- en een verpleegkundig specialist, en een MS verpleegkundige in opleiding.

Het MS centrum OLVG (MSCO) bevindt zich op beide locaties van OLVG. Wij werken nauw samen met specialisten die ook regelmatig zorg bieden aan mensen met MS. Bij het MS centrum OLVG zijn een revalidatiearts, paramedici, een medisch psycholoog, een psychiater, een uroloog, een oogarts, een gynaecoloog, een dermatoloog, een MDL arts, een internist en een cardioloog betrokken. Ons centrum is aangesloten bij het MS-netwerk Groot Amsterdam. Er is een nauwe samenwerking met het MS-centrum van het Amsterdam UMC locatie VUmc. Ook hebben wij een regio functie, onder andere voor mensen uit de regio Zaanstad.

Wat bieden wij?

Mensen met MS kunnen bij ons terecht voor onderzoek, behandeling, informatie en begeleiding bij MS. Alle beschikbare eerste, tweede en derdelijns MS-behandelingen zijn mogelijk in het OLVG. Ook bij verdenking op MS of voor een tweede mening kunnen mensen verwezen worden.

We bieden mensen met MS een persoonlijke benadering, waarbij in samenspraak gekeken wordt welke behandeling en begeleiding het beste bij die persoon past. 
OLVG is een opleidingsziekenhuis, en patiënten kunnen bij sommige afspraken ook gezien worden door arts-assistenten (in opleiding) onder supervisie van een neuroloog. Het OLVG biedt de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment en digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol. Het MSCO neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van MS.