home

Cognitieve en gedrags- stoornissen

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, P3

Tijden spreekuur

Op dinsdagochtend gezamenlijk spreekuur met geriatrie in Oost.

Contact

Over dit spreekuur

Dit spreekuur is speciaal voor patiënten met cognitieve- en gedragsstoornissen waarbij wordt gedacht aan een onderliggende dementie.

Tijdens dit spreekuur

Elke week houdt de afdelingen Geriatrie en Neurologie een gezamenlijk spreekuur voor patiënten met:

 • Geheugenklachten

 • Klachten van moeite met uitvoeren van dagelijkse taken

 • Problemen tijdens uitvoeren van opleiding of werk

 • Problemen met verwerken van visuele signalen

 • Spraak of taalstoornis

 • Veranderd gedrag

 • Hallucinaties.

Vaak zijn deze klachten, die op dementie kunnen wijzen,  in ontwikkeling. Onze expertise ligt onder andere op het gebied van onderzoek naar dementie bij patiënten met andere taal, cultuur of taalachterstand.
De werkwijze is als volgt:

 • U wordt gezien door zowel geriater als neuroloog

 • U vult een vragenlijst met een assistent in

 • U krijgt een bloedonderzoek

 • Er wordt een hartfilmpje gemaakt

 • Er wordt meestal een scan van uw hersenen gemaakt.

De geriater en neuroloog stellen de diagnose vast. Soms is nog ander onderzoek, zoals een onderzoek door de psychiater of een uitgebreid geheugenonderzoek of wel neuropsychologisch onderzoek nodig. Hiervoor krijgt u dan een afspraak.

De behandeling

Nadat de diagnose is vastgesteld zal de neuroloog en geriater met u het behandelplan opstellen. U en uw naasten zullen uitgebreid informatie ontvangen over de achtergrond van de gestelde diagnose en over wat u in de toekomst kunt verwachten. Eventueel wordt een casemanager voor begeleiding in de thuissituatie aangevraagd.

Daarnaast is er soms een indicatie om medicatie te starten, zoals rivastigmine of galantamine. Deze medicatie kan de ziekte niet genezen of remmen, wel soms tijdelijk symptomen verlichten. Wanneer deze medicatie voorgeschreven is zal de neuroloog u vervolgen op het spreekuur.   

Bij dit spreekuur is er sprake van een multidisciplinaire samenwerking met afdeling geriatrie, psychiatrie en medische psychologie.