home

Slaapgerelateerde ademhalings-stoornissen (OSAS) : wordt gehouden door Polikliniek Longgeneeskunde

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
P2

Tijden spreekuur

ma t/m vrij: 8.30-16.00 uur

Over dit spreekuur

Het spreekuur voor slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen van OLVG is bedoeld voor patiënten met een (mogelijke) slaapgerelateerde ademhalingsstoornis. We richten ons in het bijzonder op het zogenoemd obstructief slaap apneu syndroom (OSAS).

OLVG heeft voor onderzoek en behandeling van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen een multidisciplinair team van medisch specialisten en medewerkers van de afdeling Klinische Neurofysiologie. In dit team werken longartsen, neurologen en KNO-artsen nauw samen. Ook is een kaakchirurg aan het team verbonden. Zo nodig worden ook nog andere specialisten bij de behandeling betrokken. Alle patiënten worden tijdens een multidisciplinair overleg besproken.

Als bij de behandeling gekozen wordt voor ademhalingsondersteuning met positieve luchtdruk (CPAP) wordt u intensief begeleid door hierin gespecialiseerde medewerkers van de afdeling Klinische Neurofysiologie.

Het spreekuur voor slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen wordt elke maandag gehouden door longarts drs. S.G. Oedjaghir.