home

Cervixspreekuur : wordt gehouden door Polikliniek Gynaecologie

Locatie

OLVG, Locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 22

Contact

Over dit spreekuur

OLVG, locatie West heeft een speciaal spreekuur voor het behandelen van afwijkende uitstrijkjes. Een afwijkend uitstrijkje (papsmear 2 tot 4) komt bij bijna 75% van de vrouwen voor en kan goed behandeld worden.

Het spreekuur is erop gericht om u snel van dienst te zijn met een compleet behandelplan van onderzoek, diagnose, behandeling en controle met een maximale wachttijd van 2 weken. U komt bij ons terecht als er door de huisarts of gynaecoloog een afwijkend uitstrijkje werd geconstateerd.

Controle en snelheid van handelen zijn twee belangrijke elementen voor het uiteindelijk voorkomen van baarmoeder(hals)kanker. De zorg op de polikliniek is zo ingericht dat u direct bij uw eerste bezoek geïnformeerd en onderzocht wordt. De doktersassistent informeert u over het ziektebeeld en begeleidt u bij het inwendig onderzoek en de rest van het behandelplan. 

Het inwendig onderzoek wordt uitgevoerd door één van de gespecialiseerde gynaecologen. Deze zal door middel van een inwendig onderzoek met een colposcoop (vergrootglas) de baarmoedermond en omliggende weefsel beoordelen. Bij de aanwezigheid van afwijkend weefsel wordt een stukje weefsel (biopt) afgenomen voor nader onderzoek door een patholoog. De uitslagen van de colposcopie en eventueel pathologisch onderzoek zorgen voor de informatie om een diagnose te stellen. Een week later belt de gynaecoloog de uitslag naar u door. Als een vervolgtraject nodig is, dan wordt dit direct ingezet.

Continuïteit van zorg

Vanaf binnenkomst wordt u door dezelfde doktersassistent begeleid en u wordt gedurende het hele traject zoveel mogelijk door dezelfde gynaecoloog behandeld.

Nacontrole

Na de behandeling in OLVG, locatie West wordt u zo spoedig mogelijk weer terugverwezen naar uw huisarts voor verdere controles.

Verschijnselen passend bij een afwijkend uitstrijkje

Veranderingen aan de cellen van de baarmoederhals leiden in eerste instantie niet tot klachten. Meestal is het eerste verschijnsel dat een vrouw opmerkt, een ongewone, bloederige afscheiding. Het hoeft niet altijd om een duidelijke bloeding te gaan. Als er maar een beetje bloedverlies is, geeft dat een bruinige afscheiding.

Ongewoon bloedverlies is bloedverlies buiten de normale menstruatieperiode, bijvoorbeeld:

  • Tijdens of vlak na geslachtsgemeenschap, een zogenoemde 'contactbloeding'.
  • Tussen twee menstruaties in.

Deze klachten kunnen ook andere oorzaken hebben, maar zijn altijd een reden om uw huisarts te raadplegen.

Slechts bij een zeer klein deel van de vrouwen met een afwijkend uitstrijkje is er sprake van baarmoederhalskanker. Voor behandeling hiervoor zult u worden doorgestuurd naar een ander gespecialiseerd centrum.