home

Cervixspreekuur : wordt gehouden door Polikliniek Gynaecologie

Locatie

OLVG, Locatie Oost
Oost, EBA

Contact

Over dit spreekuur

Het Cervixspreekuur is bedoeld voor vrouwen bij wie:

  • een afwijkend uitstrijkje (afwijkende PAP-uitslag) is geconstateerd, bijvoorbeeld in het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.
  • de baarmoedermond er afwijkend uitziet.
  • meerdere malen sprake is geweest van vaginaal bloedverlies na seksueel contact.

Onderzoek en behandeling

Bij de eerste afspraak krijgt u een colposcopie. Bij dit onderzoek kijkt de arts met een microscoop naar de baarmoeder en neemt zo nodig een stukje weefsel af. Voorafgaand aan het onderzoek heeft u een gesprek met een gespecialiseerd verpleegkundige, die u informatie geeft over de colposcopie.

  • Als bij de colposcopie weefsel is afgenomen voor onderzoek krijgt u de uitslag hiervan bij de belafspraak een week later.
  • Zo nodig kan de week daarna een behandeling plaatsvinden: een lis-excisie. Hierbij verwijdert de arts een kegelvormig stukje weefsel van de baarmoedermond. De baarmoedermond wordt hierbij verdoofd met injecties. Soms is een uitgebreidere behandeling nodig. Hiervoor krijgt u dan een andere afspraak.

Vervolgonderzoek

Na behandeling van een afwijking in de baarmoederhals zal het advies meestal zijn dat u twee jaar lang intensiever onder controle wordt gehouden met uitstrijkjes. De eerste controle-uitstrijk (na 6 maanden) vindt plaats in OLVG, locatie Oost door een van de specialistische verpleegkundigen. Als de eerste controle-uitstrijk goed is, kunnen de verdere controles bij de huisarts plaatsvinden.