home

Erfelijke hartziekten : wordt gehouden door Polikliniek Cardiologie

Locatie

OLVG, locatie Spuistraat
OLVG, locatie Spuistraat

Tijden spreekuur

Elke tweede, derde en vierde vrijdag van de maand, 8:30 uur-17:00 uur

Over dit spreekuur

Op de Polikliniek Cardiogenetica van het OLVG kunt u terecht bij een van onze genetisch cardiologen voor onderzoek naar erfelijke hartziekten of genetisch bepaalde thoracale aorta-aandoeningen bij uzelf of in uw familie. Er wordt nauw samengewerkt met de klinische genetica van het Amsterdam UMC. Indien nodig worden uw gegevens ook besproken op het wekelijkse multidisciplinair overleg (MDO) in het AMC door een van onze cardiologen.

De specifieke verwijscriteria naar onze poli staan vermeld elders op de website. In grote lijnen gaat het om erfelijk bepaalde hartspierziekten, genetische aanleg voor ernstige, levensbedreigende hartritmestoornissen en familiaire aandoeningen van de thoracale aorta al of niet in combinatie met een bindweefselziekte. Ook plotse dood in de familie op jonge leeftijd (onder de 45 jaar) is een reden voor genetisch onderzoek in de familie. Tenslotte zien wij ook patiënten en hun familieleden met vroegtijdig kransslagaderlijden zoals angina pectoris of hartinfarct. 

 

Het cardiogenetisch onderzoek betreft:

  • Cardiologisch onderzoek (bijvoorbeeld ECG, inspanningstest, echocardiogram of MRI van het hart)
  • DNA-onderzoek
  • Cardiologisch onderzoek en DNA-onderzoek.

Als er een indicatie bestaat voor DNA-diagnostiek en initiatie familieonderzoek dan volgt er een tweede consult bij de klinisch geneticus. Dit consult vindt plaats in het OLVG of in het AMC.

De uitslag van het DNA-onderzoek krijgt u van de klinisch geneticus. Wij adviseren u om daarna weer terug te komen op de polikliniek cardiogenetica in het OLVG voor een eindgesprek.