home

Hartfalen : wordt gehouden door Polikliniek Cardiologie

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 04

Tijden spreekuur

ma t/m vrij: 8.30-17.00 uur

Over dit spreekuur

Bij hartfalen kunt u doorverwezen worden naar het Hartfalen spreekuur. Hier werken gespecialiseerde cardiologen samen met hartfalenverpleegkundigen.

Daarnaast is er een nauwe samenwerking met transferverpleegkundigen, psychologen en de afdelingen Fysiotherapie, Diëtetiek, Maatschappelijk Werk en de Dienst Geestelijke Verzorging.

Ook maakt OLVG deel uit van het Amsterdams Hartfalen Overleg samen met alle hartfalenpoliklinieken in Amsterdam.

Telemonitoring voor hartfalen patiënten

Ons ziekenhuis werkt met thuisbewaking voor patiënten met chronisch hartfalen. Dit doen wij via een telemonitoringsysteem. Zo verbetert uw kwaliteit van leven en kan een ziekenhuisopname voorkomen worden.

Via een beveiligde internetverbinding verstuurt het systeem uw gewicht- en bloeddrukgegevens dagelijks naar uw behandelend arts. Dit gebeurt vanuit een aangepaste weegschaal en bloeddrukmeter bij u thuis. Bij te hoge waarden geeft het systeem een waarschuwingssignaal en kunnen de artsen meteen ingrijpen.

Via telemonitoring kunt u ook belangrijke informatie krijgen, zoals leefstijl- en dieetadviezen, tips voor spiertrainingen en instructies om vochtophoping tegen te gaan.

Het systeem is voortgekomen uit een nauwe samenwerking tussen de maatschap Cardiologie van het ziekenhuis en Philips Healthcare Benelux. Deze ontwikkeling in de zorg wordt ondersteund door Agis Zorgverzekeringen en Zorgverzekeraars Nederland.