home

Diastolisch hartfalen : wordt gehouden door Polikliniek Cardiologie

Locatie

OLVG, Locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, P2

Tijden spreekuur

ma t/m vrij: 8.15-16.15 uur

Over dit spreekuur

OLVG is het eerste ziekenhuis in Amsterdam met een spreekuur voor patiënten met diastolisch hartfalen. Diastolisch hartfalen is een vorm van hartfalen, waarbij het hart niet goed kan ontspannen en stugger is geworden. Het hart kan zich dan minder goed vullen met bloed, waardoor onvoldoende aan de behoeften van het lichaam kan worden voldaan.

Bij veel patiënten wordt diastolisch hartfalen niet herkend, omdat de diagnostistiek niet eenvoudig is. Voorts ontbreekt het momenteel nog aan een specifieke behandeling van diastolisch hartfalen. Vergroten van het inzicht in de oorzaken van diastolisch hartfalen middels het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om uiteindelijk behandeling op maat te kunnen bewerkstelligen. 

Doel van het spreekuur is om te onderzoeken of de klachten van patiënten inderdaad door diastolisch hartfalen worden veroorzaakt en om de aandoening beter te kunnen diagnosticeren en behandelen.

Betrokken zorgverleners

Foto van L. van Heerebeek

dr. L. van Heerebeek

cardioloog