Spreekuur 'KIOSK' : wordt gehouden door Kinderpolikliniek

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 32

Contact

Over dit spreekuur

Het spreekuur KIOSK (Kinderen met Onbegrepen Somatische (lichamelijke) Klachten) is opgericht om kinderen te helpen met chronische klachten waarvoor geen lichamelijke oorzaak is gevonden.

Somatisch onbegrepen klachten die veel voorkomen bij kinderen zijn hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, vermoeidheid of duizeligheid/flauwvallen.

Bij chronische lichamelijke klachten gaat het vrijwel altijd om een samenspel van lichaam en geest. Om een voorbeeld te noemen: als je als kind of jongere veel lichamelijke klachten hebt, kan je er somber van worden omdat je niet meer de activiteiten kan doen die je graag wilt. Of als je als kind of jongere gespannen bent over school, dan kan je daar buikpijn van krijgen of vermoeid van raken.

Klachten

Lichamelijke chronische klachten kunnen veel gevolgen hebben op:

  • Concentratie en leren (minder kunnen concentreren op school of huiswerk of verzuimen van school)
  • Stemming en emoties (stemmingswisselingen, somber, angstig)
  • Lichamelijke ontwikkeling (slaapproblemen, conditieverlies, verandering in eetpatroon)
  • Gedrag (monitoren van lichamelijke klachten, vermijden van situaties)
  • Sociaal leven (minder met vrienden kunnen doen)
  • Gezin (ouders hebben geen handvatten meer hoe met de klachten om te gaan)

Aanmelden

Huisartsen en kinderartsen kunnen een patiënt telefonisch aanmelden bij de Kinderpolikliniek. Na aanmelding ontvangt de patiënt thuis vragenlijsten via de post. De patiënt wordt, nadat hij/zij de vragenlijsten heeft ontvangen, door medewerkers van het ziekenhuis gebeld om eventueel te helpen bij het invullen van de vragenlijsten. De vragenlijsten worden meegenomen naar de afspraak.

Intake

Het intakegesprek wordt altijd door een kinderarts en een kinderpsycholoog samen gedaan. Zij bespreken met het kind en de ouders uitvoerig de aard van de klachten en eventueel eerdere behandelingen. Behalve dat er op de klachten zelf wordt ingegaan komen ook de gevolgen die de klachten hebben op het dagelijks functioneren van het kind en het gezin aan de orde.

De kinderarts en kinderpsycholoog geven een gezamenlijk advies. Daarnaast bespreken zij met kind/jongere en ouders wat de mogelijke vervolgstappen zijn. Er wordt besproken wat kind/jongere en ouders zelf kunnen doen of welke behandelmogelijkheden er zijn.  Het intakegesprek duurt in totaal ongeveer anderhalf uur.

Behandeling

De behandeling vindt in het ziekenhuis plaats of in een andere instelling buiten het ziekenhuis. Hier wordt naartoe doorverwezen. De behandeling is veelal een combinatie en kan bestaan uit individuele therapie, psychotherapie, gezinsgesprekken of fysiotherapie.