home

Mozaïek-spreekuur : wordt gehouden door Kinderpolikliniek

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 32

Tijden spreekuur

dinsdagochtend & donderdagmiddag

Contact

Over dit spreekuur

De Mozaïek-kinderpolikliniek is een zorg-, kennis- en opleidingscentrum over etnische diversiteit ten behoeve van chronisch zieke kinderen en hun ouders van niet-Nederlandse afkomst. Zorgconsulenten uit het eigen taal- en cultuurgebied vervullen in deze Mozaïek-polikliniek een sleutelrol. 

Tijdens het Mozaiekspreekuur worden kind en ouders allereerst door een zorgconsulent gezien die samen met u de problemen in de zorg voor het kind systematisch inventariseert en mogelijkheden voor verbetering bespreekt. Vervolgens wordt samen met de superviserende Mozaïek-kinderarts bekeken hoe ‘zorg op maat’ het beste gerealiseerd  kan worden.

Over het algemeen worden kinderen en hun ouders twee tot drie keer op het Mozaïek-spreekuur verwacht, waarna ze terug worden verwezen naar de eigen kinderarts.