home

Spreekuur Nazorg couveusekinderen en zieke pasgeborenen : wordt gehouden door Kinderpolikliniek

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, C1

Tijden spreekuur

één keer per maand op vrij: 8.45-12.00 uur

Contact

Over dit spreekuur

Dit spreekuur dient ter begeleiding en controle van uw te vroeggeboren pasgeborene (zwangerschapsduur korter dan 32 weken en/of geboortegewicht minder dan 1500 gram) na opname in OLVG.

Het is een gezamenlijk spreekuur van OLVG en het Ouder- en Kindcentrum (OKC). Door de intensieve samenwerking tussen OLVG en OKC volgen we uw kind op de voet, en als dat nodig is, kunnen we de behandeling meteen aanpassen.

In het eerste levensjaar zien we uw kind gemiddeld 8 keer op dit spreekuur. Daarna is dit 3 tot 4 keer per jaar tot de maximale leeftijd van 4 jaar. De kinderarts-neonatoloog en JGZ-arts van het OKC zien uw kind afwisselend, zo ook als de jeugdverpleegkundige, fysiotherapeut en de logopedist.

Veel ouders vinden het prettig om op een plek te komen waar alle behandelaars nauw betrokken zijn bij hun kind en ook met elkaar overleggen wat de beste zorg voor het kind is. U krijgt daardoor eenduidige adviezen op maat. Uw kind volgt een vast schema met controles en krijgt hier ook de vaccinaties.

Het spreekuur is bestemd voor kinderen die in het Anna Paviljoen van OLVG gelegen hebben. Is uw kind voldoende hersteld om naar huis te gaan? Dan neemt de kinderarts-neonatoloog het nazorgtraject met u door en kunt u kiezen voor dit gezamenlijke spreekuur met de OKC.

Lees hier het verhaal van Douwe, die 11 weken te vroeg werd geboren.