home

Spreekuur Kinder- en Jeugdpsychologie : wordt gehouden door Kinderpolikliniek

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, C1

Contact

Over dit spreekuur

Het spreekuur Kinder- en jeugdpsychologie is voor kinderen met langdurige lichamelijke klachten, chronische ziekte, (een vermoeden) van een ontwikkelingsprobleem of -stoornis, voedingsproblemen, vroeggeboorte, baby die extreem veel huilt, problemen met zindelijk worden of bij klachten hebben door een traumatisch, lichamelijk gerelateerde, ervaring (bijvoorbeeld een ongeval).

Eerste afspraak

Een eerste afspraak wordt gemaakt na verwijzing door de kinderarts. Bij de eerste afspraak zullen ouders/opvoeders en kind worden uitgenodigd. Na de intakefase bespreekt de kinder- en jeugdpsycholoog met u de bevindingen, wat de psycholoog u kan bieden aan behandeling (eventueel in samenwerking met de arts) of welk advies u gegeven kan worden voor begeleiding elders.