Psychiatrie en Medische Psychologie

Verpleegafdeling Psychiatrie en MPUu kunt hiervoor terecht bij Psychiatrie en Medische Psychologie

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 01

Bezoektijden

ma t/m vrij: 13.00 - 14.30 uur & 19.00 - 20.30 uur za, zo: 13.00 - 16.30 uur & 19.00 - 20.30 uur

Route

Naar de verpleegafdeling

West, route 01

Op OLVG, locatie West werken we met een routesysteem. Elke afdeling of polikliniek heeft een eigen routenummer. Vanaf de hoofdingang kunt u de juiste looproute volgen.

Naar het ziekenhuis

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164

Met het openbaar vervoer

  • tram 13: halte Jan Tooropstraat
  • metro 50: halte Jan van Galenstraat
  • metro 51: halte Jan van Galenstraat
  • trein: Station Sloterdijk (overstappen op metro 50 of 51)

Met de auto

Met de auto is OLVG, locatie West goed bereikbaar vanaf de Ring A10 afslag Geuzenveld S105:

Vanuit de richting Zaandam
Vanuit richting Zaandam volgt u de ringweg A10 richting Den Haag tot aan de afslag Geuzenveld S105. Hier gaat u bij de eerste stoplichten rechtsaf en bij de volgende stoplichten linksaf. U kunt uw auto parkeren op het ziekenhuisterrein.

Vanuit de richting Den Haag
Vanuit richting Den Haag volgt u de ringweg A10 richting Zaandam tot aan de afslag Geuzenveld S105. Hier gaat u bij de stoplichten linksaf en bij de volgende stoplichten weer linksaf. U kunt uw auto parkeren op het ziekenhuisterrein.

Vanuit de richting Utrecht
Vanuit richting Utrecht volgt u de ringweg A10 richting Den Haag. Voorbij de RAI volgt u richting Zaandam tot aan de afslag Geuzenveld S105. Hier gaat u bij de stoplichten linksaf en bij de volgende stoplichten weer linksaf. U kunt uw auto parkeren op het ziekenhuisterrein.

Vanuit de richting Amersfoort
Vanuit richting Amersfoort volgt u de ringweg A10 richting Den Haag. Voorbij de RAI volgt u richting Zaandam tot aan de afslag Geuzenveld S105. Hier gaat u bij de stoplichten linksaf en bij de volgende stoplichten weer linksaf. U kunt uw auto parkeren op het ziekenhuisterrein.

Routeplanner
Als u liever zelf uw route plant, kunt u gebruik maken van de routeplanner
Deze is geschikt voor reizen per openbaar vervoer, auto.

 

 

 

Over de verpleegafdeling

Locatie Spuistraat

De klinische afdeling Psychiatrie/MPU (Medisch Psychiatrische Unit) in OLVG, locatie West biedt gespecialiseerde zorg aan patiënten met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten.

Om onze patiënten de beste zorg te bieden, werken wij in een multidisciplinair team van onder andere psychiaters, artsen in opleiding, psychologen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, bewegingstherapeut en maatschappelijk werkers. We werken nauw samen met andere medische afdelingen in OLVG.

BOPZ-aanmerking

De kliniek psychiatrie, locatie West, heeft een BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen)-aanmerking. Instellingen met een BOPZ-aanmerking zijn in staat om zorg te geven aan mensen die gedwongen zijn opgenomen.

Kijk voor meer informatie op de volgende pagina's van de Rijksoverheid:

De BOPZ geldt nog t/m 31 december 2020 voor de patiënten die daarmee in 2019 zijn gestart.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ)

Sinds 1 januari 2020 is de Wet BOPZ vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ).

De Wvggz is van toepassing op cliënten met een psychische stoornis die een crisismaatregel of een zorgmachtiging opgelegd hebben gekregen op grond van de Wvggz.

Stichting PVP
De afkorting PVP staat voor patiëntenvertrouwenspersoon. Wanneer u behandeld wordt in de GGZ, heeft u recht op de ondersteuning van een PVP. U kunt bij een PVP terecht met vragen en klachten over de zorgverlening. Bijvoorbeeld over de manier waarop men met u omgaat, dwangbehandeling of vrijheidsbeperking.

De PVP is niet in dienst van de zorginstelling waar u behandeld wordt, maar van de onafhankelijke Stichting PVP en werkt volgens gedragsregels. De PVP behartigt uw belangen zoals u die zelf ziet, en doet niets zonder uw toestemming. De hulp van de PVP is gratis.

Kijk voor meer informatie op www.pvp.nl

Landelijke Stichting FVP
De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) biedt informatie, advies en ondersteuning aan familie en naasten van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Kijk voor meer informatie op www.lsfvp.nl

Heeft u een klacht?

Indien er tijdens de opname zich zaken voordoen waarover u ontevreden bent, bespreek deze met de verpleegkundigen en arts. Komt u er met hen niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan de teamleiding of de psychiater. U heeft ook de mogelijkheid de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) van de afdeling in te schakelen (Roeland Hofstee - 06 55 91 23 77 of r.hofstee@pvp.nl). 

Mocht u na overleg nog niet tevreden zijn dan kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis

Voor klachten die vallen onder de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) geldt de volgende klachtenregeling: 

Voor klachten die vallen onder de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) geldt de volgende klachtenregeling: 
Reglement_klachtencommissie_GGZ_Amsterdam_en_omstreken.pdf

De klager kan een klacht indienen:

  • per e-mail, via klachtencie@ggzingeest.nl
  • per post, via Klachtencommissie GGZ Amsterdam en omstreken, Postbus 74077, 1070 BB, Amsterdam

Het klaagschrift bevat minimaal:

  • de naam en contactgegevens van klager met in elk geval het postadres
  • een duidelijke omschrijving van de klacht, voor zover mogelijk voorzien van data en feiten rondom hetgeen waarover geklaagd wordt
  • de naam van de zorgaanbieder