Polikliniek Cardiologie

Zorg na een hartinfarct (ACS)wordt gehouden door Polikliniek Cardiologie

Locatie

OLVG, locatie Spuistraat
Spuistraat

Tijden spreekuur

Dinsdagochtend 8.30 - 12.30 uur

Over dit spreekuur

Dit spreekuur is voor mensen die in OLVG opgenomen zijn geweest met een hartinfarct of acute hartklachten. Dit heet acuut coronair syndroom - ACS.

Tijdens dit spreekuur kunt u al uw vragen over uw ziekte en behandeling bespreken met de verpleegkundig specialist. De eerste afspraak is 2 tot 3 weken nadat u het ziekenhuis heeft verlaten, en duurt een uur.

Wat gebeurt er op dit spreekuur?

U heeft de afspraak bij een verpleegkundig specialist (in opleiding). De verpleegkundig specialist is speciaal opgeleid om een deel van de medische zorg binnen een specialisme uit te voeren, zoals een anamnesegesprek afnemen, een behandelplan opstellen en medicatie voorschrijven. De verpleegkundig specialist overlegt indien nodig met de cardioloog.

Voor het gesprek maken we een ECG (elektrocardiogram). We doen een aantal metingen: bloeddruk, lengte, pols en gewicht. Daarnaast doet de verpleegkundig specialist een kort lichamelijk onderzoek bij u.


De verpleegkundig specialist beantwoordt uw vragen en bespreekt met u onder andere:

  • Uw voorgeschiedenis (anamnese)
  • De behandeling die u heeft gehad
  • Medicatie
  • Gezondheid, leefregels en adviezen
  • Hartrevalidatie
  • Overige poliklinische nazorg


Vervolgafspraken

  • Na deze afspraak heeft u verdere controle op de polikliniek Cardiologie bij een cardioloog of arts-assistent in opleiding tot cardioloog.
  • Meestal neemt de huisarts na enige tijd de controles over.