Polikliniek Neurologie

MS spreekuurwordt gehouden door Polikliniek Neurologie

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, P3

Tijden spreekuur

ma:13.00-16.30 uur di: 8.30-16.30 uur ma t/m vrij: telefonisch spreekuur

Over dit spreekuur

Voor uw afspraak op het spreekuur MS wordt meer tijd ingepland dan bij een reguliere afspraak op de polikliniek.

Komt u voor uw eerste afspraak?

Dan is er tijd beschikbaar waarin u het beloop van uw klachten verteld, er een neurologisch onderzoek verricht kan worden. Daarnaast kan er gesproken worden over uw eventuele behandeling tot nog toe, over de diagnose,  de prognose en eventueel over de vervolgbehandeling.

Komt u voor een vervolgafspraak?

Dan is er meer tijd om uw vragen over bijvoorbeeld de diagnose en behandelmogelijkheden te beantwoorden. Dit kan zowel over medicijnen gaan als over verwijzing naar andere specialisten en/of therapeuten

Snelle diagnostiek

OLVG, locatie Oost heeft op maandag de mogelijkheid tot 'snelle diagnostiek' voor patiënten bij wie de diagnose MS wordt vermoed. Op die dag kan naast het gesprek met de neuroloog ook eventueel al een MRI scan van hersenen en / of ruggenmerg gepland worden. Tevens kan er die dag een gesprek met de verpleegkundig specialist of physician assistant Neurologie plaatsvinden. 
Na 1 week zijn de definitieve resultaten bekend en heeft u een afspraak met de neuroloog. U krijgt dan de uitslag van de onderzoeken. De diagnose, prognose en de eventuele behandelmogelijkheden worden dan tevens besproken.

Multidisciplinair team

In OLVG werken we bij de behandeling van MS met een multidisciplinair team. Iedere 6 weken is er een overleg met het behandelteam. Dit team bestaat uit een neuroloog, revalidatiearts, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, neuropsycholoog, de physician assistant en verpleegkundig specialist. Op verzoek is hier ook een oogarts, psychiater of uroloog bij aanwezig.

Daarnaast werken we nauw samen met het MS centrum van het VU medisch centrum (VUmc).