Intensive Care

dr. B.A.J. van den Bogaard

intensivist

Op de intensive care is mijns inziens een multidisciplinaire behandeling van de patiënt van groot belang. Als intensivist zie ik het als uitdaging de soms conflicterende belangen van collega specialisten te prioriteren om daarmee de behandeling van de patiënt te stroomlijnen. Hierbij rekening houdend met enerzijds de technische mogelijkheden maar anderzijds vooral ook de wens en het belang van de patiënt.

Opleiding en werkervaring

Specialist sinds

2016

Bij OLVG sinds

2016

Opleiding

AMC, Amsterdam

Werkervaring

  • BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam
  • AMC, Amsterdam
  • Tergooiziekenhuizen, Blaricum en Hilversum

Promotie

'Central hemodynamics and arterial function' (2012)

Talen

Engels, Nederlands

Nevenfuncties

  • NIV
  • NIVC
  • ESICM