home

Ziekenhuisapotheek Laboratorium : informatie voor verwijzers

Bereikbaarheid

Locatie

Klinisch farmaceutisch laboratorium, locatie West, route 01
Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam

Contact voor professionals

Voor spoedaanvragen en medisch advies bij onderzoeksresultaten
Tussen 8.00 en 17.00 uur
U belt de ziekenhuisapotheker op 020 510 89 11, het algemene telefoonnummer van OLVG. Vraag of u doorverbonden kunt worden naar het interne nummer 6558 (OLVG, locatie West) of 4764 (OLVG, locatie Oost).

Tussen 17.00 en 8.00 uur (buiten openingstijd)
U belt de dienstdoende ziekenhuisapotheker op 020 510 89 11, het algemene telefoonnummer van OLVG.

Voor vragen over missende of verwachte uitslagen en over afname
U belt het Klinisch farmaceutisch laboratorium van OLVG, locatie West op 020 510 87 67 (alleen bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur).

Contact voor patiënten

Contact met het Klinisch farmaceutisch laboratorium loopt altijd via uw eigen arts.

Aanvraaginformatie

Aanvragen van klinisch farmaceutische analyses (medicijnspiegels)

Voor externe aanvragers
U kunt klinisch farmaceutische analyses aanvragen met uw eigen aanvraagformulieren.

Voor aanvragers die werkzaam zijn bij OLVG
Vul uw aanvraag in Epic volledig in. Als de aanvraag onvolledig is in Epic, dan is de kans groot dat de verwerking van het aangeboden monstermateriaal vertraging oploopt.

Afname patiëntmateriaal

In welke buis of pot het patiëntmateriaal moet worden afgenomen, wat de minimale hoeveelheid is en op welk tijdstip het materiaal moet worden afgenomen staat vermeld in de referentiewaardenlijst.

Referentiewaardenlijst

Staat het betreffende geneesmiddel niet in de referentiewaardenlijst? Neem dan contact op met de ziekenhuisapotheker op op 020 510 89 11, het algemene telefoonnummer van OLVG. Vraag of u doorverbonden kunt worden naar het interne nummer 6558 (OLVG, locatie West).

Afgeven patiëntmateriaal

Afgeven van patiëntmateriaal bestemd voor het klinisch laboratorium (OLVG Lab BV)

Nadat het patiëntmateriaal is afgenomen, is het van belang dat het patiëntmateriaal zo snel mogelijk onder de juiste condities wordt opgeslagen zodat het materiaal geschikt blijft voor het aangevraagde onderzoek.

Tussen 8.00 en 17.00 uur
U brengt het patiëntmateriaal zo snel mogelijk naar het Klinisch farmaceutisch laboratorium (OLVG Lab BV). Let op: het materiaal mag alleen bij de balie van de ziekenhuisapotheek van OLVG, locatie West worden afgegeven als dit van te voren is afgesproken.

Tussen 17.00 en 8.00 uur (buiten openingstijd)
U brengt het patiëntmateriaal zo snel mogelijk naar het Klinisch farmaceutisch laboratorium (OLVG Lab BV).

Acceptatiecriteria patiëntmateriaal

Voor verdere behandeling van het patiëntmateriaal, moet het aan bepaalde criteria voldoen. Het afgegeven patiëntmateriaal wordt op de volgende punten gecontroleerd:

 • De bloedbuis of pot is in acceptabele staat (niet gebarsten, niet vuil, en niet verkeerd verpakt).
 • De juiste bloedbuis of pot is gebruikt.
 • De juiste hoeveelheid monster is aangeleverd.
 • Het monster is niet hemolytisch, icterisch of lipemisch.
 • De afnametijd van het patiëntmateriaal is bekend en ingevuld.
 • De naam van de patiënt staat op het etiket van de bloedbuis of pot.
 • Het aanvraagformulier is meegeleverd (dit geldt alleen voor externe aanvragers).
 • De naam van de patiënt staat op het aanvraagformulier (dit geldt alleen voor externe aanvragers).
 • De geboortedatum van de patiënt staat op het aanvraagformulier (dit geldt alleen voor externe aanvragers).
 • De gegevens op het etiket van de bloedbuis of pot komen overeen met de gegevens op het aanvraagformulier (dit geldt alleen voor externe aanvragers).
 • Er wordt aangegeven welk(e) onderzoek(en) er gedaan moet(en) worden in GLIMS, Epic en op het aanvraagformulier.
 • Het is bekend wie de aanvrager is van het onderzoek (afdeling, seinnummer, telefoonnummer, instantie etc.).

Als het afgegeven patiëntmateriaal niet aan bovenstaande criteria voldoet, wordt in overleg met de teamleider of ziekenhuisapotheker bepaald of het onderzoek door kan gaan. Soms kunnen we het patiëntmateriaal niet accepteren. Als dit zo is, dan wordt de reden van afkeuring aangegeven bij de uitslag in het rapport.

Afwijkend patiëntmateriaal

Afwijkend patiëntmateriaal (monsters die hemolytisch, icterisch of lipemisch zijn) kan het onderzoek naar medicijnspiegels beïnvloeden, waardoor het resultaat minder betrouwbaar is. Monsters die hemolytisch, icterisch of lipemisch zijn, worden daarom meestal niet geaccepteerd.
Als het patiëntmateriaal om bepaalde redenen toch in behandeling wordt genomen, staat in de rapportage vermeld waarom het resultaat minder betrouwbaar is.

Weekindeling routinebepalingen

Alle onderzoeken worden uitgevoerd volgens de weekindeling.

Aanvragen die voor 9.00 uur op de geplande dag ontvangen zijn, worden meegenomen. Aanvragen die na 9.00 uur ontvangen worden, worden op de eerstvolgende geplande dag meegenomen.

Heeft u een aanvraag voor een spoedonderzoek? Bel dan naar de ziekenhuisapotheker op 020 510 89 11, het algemene telefoonnummer van OLVG. Vraag of u doorverbonden kunt worden naar het interne nummer 6558 (OLVG, locatie West) of 4764 (OLVG, locatie Oost).

Doorlooptijden onderzoeken

Op het Klinisch farmaceutisch laboratorium wordt voor ieder onderzoek van patiëntmateriaal een doorlooptijd gehanteerd. De doorlooptijd is de tijd van ontvangst tot en met de rapportage.

Routinematige onderzoeken 15 dagen
Uitzonderingen:
Aminoglycosiden, vancomycine, MTX en voriconazol 3 dagen
Lithium, aciclovir, ganciclovir, amfotericine B en levetiracetam 5 dagen
Alle onderzoeken die uitbesteed moeten worden 21 dagen
Cito-aanvragen Autorisatie binnen 8 uur


Privacy

Het Klinisch farmaceutisch laboratorium voldoet aan de wettelijke eisen rondom privacy die gelden voor het gehele ziekenhuis. U vindt de privacyverklaring patiëntgegevens op de webpagina: Privacyverklaring patiëntgegevens.

Melden van klachten

Wij hopen dat u tevreden bent met onze dienstverlening. Heeft u een klacht over het Klinisch farmaceutisch laboratorium? Aarzel dan niet om dit kenbaar te maken. Door uw ervaringen met ons te delen, biedt u ons kansen om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Voor professionals

U kunt uw klacht over het melden bij de verantwoordelijke ziekenhuisapotheker. Uw klacht wordt altijd besproken en geregistreerd.

Voor patiënten

U kunt uw klacht over het Klinisch farmaceutisch laboratorium melden bij uw arts. Uw arts kan u wijzen op de klachtenprocedure van OLVG. U leest hier meer over op de webpagina: Klacht indienen.