home

Pathologie

Aanleverinstructies

Verzendcondities histologisch onderzoek
Het materiaal voor histologisch onderzoek moet in een potje met formaline worden ingestuurd.
Het potje en aanvraagformulier moeten voorzien zijn van een sticker met tenminste patiëntnaam, geslacht en geboortedatum. Als er meerdere potjes van een patiënt worden ingestuurd, moet de onderverdeling op de potjes en formulier worden aangegeven.

Verzendinstructies cervixuitstrijkje
Een cervixuitstrijkje moet in het daarvoor bestemde ‘ThinPrep pap test’ potje. Het potje moet voorzien zijn van een sticker met tenminste patiëntnaam en geboortedatum en samen met het ingevulde aanvraagformulier in een plastic zakje verpakt en aangeleverd worden.

Verzendinstructies cytologisch onderzoek
Het materiaal voor cytologisch onderzoek: in een potje, afhankelijk van aard materiaal, met of zonder bewaarmedium en/of op objectglaasjes.
Het potje moet voorzien zijn van een sticker met tenminste patiëntnaam, geslacht en geboortedatum, het objectglaasje moet op matrand voorzien zijn van patiëntnaam en geboortedatum geschreven met potlood.
Als er meerdere onderverdelingen van een patiënt worden ingestuurd, moet de onderverdeling op de potjes en/of glaasjes en formulier worden aangegeven.

Het materiaal en het ingevulde aanvraagformulier van één patiënt moeten bij elkaar in een plastic zakje worden verpakt en aangeleverd. Dit betekent dat meerdere potjes van één patiënt samen met het aanvraagformulier in een plastic zakje kunnen zitten.

Indien onjuist aangeleverd
Mochten wij bij ontvangst van het materiaal opmerken dat er gegevens ontbreken dan zullen wij daarover telefonisch contact met u opnemen teneinde de onvolkomenheid op te heffen. We zullen hiervan een melding in onze verslaglegging opnemen.

Aanvraagformulier Pathologie

Aanvraagformulier Pathologie