Uw bezoek aan OLVG

Huisregelszo gaan we met elkaar om in OLVG

U bent van harte welkom in OLVG.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich hier prettig voelt. Dan is het wel noodzakelijk dat we duidelijke regels met elkaar afspreken. Als u ons ziekenhuis binnenkomt, verzoeken wij u om zich aan onze huisregels te houden. Een prettige omgeving maken we samen!

Belediging

Niemand maakt kwetsende, discriminerende of beledigende opmerkingen. 

Bezoekuur

Onze bezoekers houden zich aan de bezoektijden van de verpleegafdeling. Per patiënt zijn maximaal 2 bezoekers toegestaan.

Diefstal en vernieling

Bij diefstal of vernieling van eigendommen bellen wij altijd de politie. Er is cameratoezicht in en om het ziekenhuis om over ons allemaal te waken.

Drugs en alcohol

Het is niet toegestaan om drugs, alcoholische dranken, alcoholvrij bier of wijn te gebruiken in of rondom het ziekenhuis. Mensen die onder invloed zijn van alcohol of drugs weigeren wij de toegang.

Fotograferen en filmen

Medewerkers van het ziekenhuis en andere patiënten en bezoekers mogen nooit ongevraagd gefilmd of gefotografeerd worden. Om in het ziekenhuis te mogen filmen/fotograferen, moet altijd vooraf officieel toestemming worden gevraagd.

Geluidsopnames

U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon. Wel vragen wij u om dit vooraf te melden. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan.

Beeldopnames

Voor het maken van beeldopnames zijn de regels strenger dan bij geluidsopnames. Bij een beeldopname is een patiënt wettelijk verplicht om de zorgverlener in te lichten. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan.

Gevaarlijke voorwerpen

Wapens en andere gevaarlijke voorwerpen die wij aantreffen, worden ingenomen door de beveiliging.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Mobiele apparatuur

Het gebruik van mobiele apparatuur is in elke ruimte toegestaan, tenzij is aangegeven dat dit niet mag. Houd rekening met de rust en privacy van andere patiënten en bezoekers!

Ongewenst gedrag

Niemand uit bedreigingen of gebruikt lichamelijk geweld.

Rekening houden met elkaar

Bezoekers houden rekening met patiënten, gedragen zich rustig en praten op een normale toon.

Rookvrij ziekenhuis

Roken in en rondom OLVG is niet toegestaan. Dit geldt ook voor e-sigaretten, zoals vapers en andere soorten rookvrije sigaretten.

Helpt u mee?

Wij doen er alles aan om de huisregels te bewaken. Als de regels niet worden nageleefd dan volgt een waarschuwing. In het ergste geval zijn wij genoodzaakt de toegang tot OLVG te ontzeggen. Als u een overtreding van onze huisregels opmerkt, meld dit dan bij één van onze medewerkers.

Vragen?

Heeft u vragen over de huisregels, neem dan contact op met afdeling Juridische Zaken via juridischezaken@olvg.nl