Home

Huisartsenposten Amsterdam

OLVG werkt op beide locaties intensief samen met de Huisartsenposten Amsterdam. Patiënten die uit zichzelf, zonder voorafgaand telefonisch contact, binnenkomen, worden ontvangen aan één balie. Een verpleegkundige van de Spoedeisende Hulp (SEH) stelt een aantal vragen. Afhankelijk van waar ze wonen en de aard van de klacht, worden sommige mensen doorverwezen naar de huisartsenpost (HAP) naast de SEH. Andere patiënten worden bekeken en behandeld bij de SEH.

Doordat de HAP naast de Spoedeisende Hulp is, zijn patiënten - indien nodig - dichtbij de specialistische zorg van het ziekenhuis.

Telefoonnummer HAP 088 00 30 600

Meer weten

Huisartsenposten Amsterdam