Aandoeningen & behandelingen

Ganglion stellatumblokkadeu kunt hiervoor terecht bij Pijncentrum

Blokkade van het ganglion stellatum is een pijnbehandeling die wordt toegepast bij pijn in de nek, schouder, kaak en arm. Het ganglion stellatum is een zenuwknoop van het autonome zenuwstelsel en ligt in de hals. Door blokkade van het ganglion stellatum wordt de pijngeleiding beïnvloed, zodat het pijnsignaal voor langere tijd niet meer kan worden doorgegeven.

Verloop

Voorbereiding

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunners?
Overleg dan met uw pijnspecialist of u hiermee moet stoppen voor de behandeling. Indien u gestopt bent met uw bloedverdunners, dan begint u weer op de avond van de behandeling of volgens instructie van de trombosedienst.

Overige medicatie

Deze kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt.

Eten en drinken

U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.

Na de behandeling

U mag de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.

Kleding en sieraden

Draag makkelijk zittende kleding. Wij verzoeken u geen sieraden te dragen in het te behandelen gebied.

Belangrijk

Is er iets verandert in uw medische situatie of medicatie geef dit dan  altijd door aan uw behandelend arts voor de behandeling.

 • Bent u (mogelijk) zwanger?
 • Bent u allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen?
 • Heeft u een pacemaker of ICD?

Meld dit voor de behandeling aan de pijnspecialist!

Neem contact op met het Pijncentrum indien:

 • u geen pijn meer heeft;
 • u de dag van de behandeling ziek bent of koorts heeft.

De behandeling

Blokkade met verdovingsvloeistof

Met behulp van röntgenstralen of een echoapparaat brengt de arts een naald in de hals, in de buurt van het ganglion stellatum. Hij controleert of de naald op de juist plaats staat. Vervolgens wordt er verdovingsvloeistof ingespoten. De verdovingsvloeistof zorgt dat het pijnsignaal niet meer kan worden doorgegeven.

Radiofrequente (RF) denervatie

Een RF-denervatie heeft als doel de pijngeleiding voor langere tijd uit te schakelen. RF-denervatie is een behandeling waarbij de ganglion stellatum wordt verwarmd door middel van radiofrequente (RF) stroom. De naam denervatie betekent letterlijk ‘ontzenuwen’ maar in werkelijkheid worden de zenuwen alleen beschadigd. De zenuw kan herstellen. Zo nodig kan de behandeling herhaald worden.

Met behulp van röntgenstralen of een echo-apparaat brengt de arts een naald in de hals, in de buurt van het ganglion stellatum. Met een klein elektrisch stroompje controleert hij de positie van de naaldpunt. Als de naald op de juiste plaats staat wordt er verder verdoofd en wordt de naaldpunt verwarmd. De zenuwbaan wordt zo verwarmd en gedeeltelijk onderbroken. Hierdoor kunnen de pijnprikkels minder goed worden doorgeven en zal de pijn afnemen.

Na de behandeling

De dag na de behandeling kunt u uw activiteiten weer hervatten, tenzij de pijnspecialist anders met u heeft afgesproken.

Wanneer kunt u pijnvermindering verwachten?

 • Na de behandeling kan er napijn optreden. Deze napijn kan 1-2 weken aanhouden, maar verdwijnt weer vanzelf. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Zo nodig kan in overleg met uw pijnspecialist of huisarts een andere pijnstiller worden voorgeschreven.
 • Het is belangrijk om te weten dat het effect van de behandeling pas na enkele weken kan optreden. Pas na 6-8 weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen; rond deze tijd krijgt u een controleafspraak. Het is ook mogelijk dat u al eerder minder pijn heeft. Soms is een aanvullende behandeling nodig.

Complicaties en bijwerkingen

Zoals bij iedere behandeling, bestaat er ook bij deze behandeling een kleine kans op complicaties. Mogelijke complicaties zijn:

 • Heesheid of slikklachten. De klachten verdwijnen na enkele uren vanzelf.
 • Hangend ooglid, wazig zien en/of een loopneus. De klachten verdwijnen na enkele uren vanzelf.
 • Een warm gevoel in uw wang, nek en in uw arm.
 • Een bloeding.
 • Een infectie. Krijgt u koorts, neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.
 • Er is een zeer kleine kans dat de long wordt aangeprikt. Wordt u na de behandeling kortademig, neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.

Tips

 • Neem mee

  Geldig identiteitsbewijs (ook voor kinderen vanaf 30 dagen), verzekeringspas, verwijsbrief.
 • Medicijnen

  Neem een actueel medicatieoverzicht mee. Gratis via uw apotheek.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Pijncentrum.