home

Nieuwe aortaklep - snel op de been ondanks grote operatie : snel op de been ondanks grote operatie

Een aortaklep vervangen? Niet lang geleden was een openhartoperatie de enige oplossing; een zware ingreep waarna je maanden moest herstellen. Interventiecardioloog Giovanni Amoroso en zijn team vervangen regelmatig aortakleppen via de liesslagader onder plaatselijke verdoving.

Amoroso en het OLVG-team zijn nog onder de indruk. ‘Dat je zo’n ingrijpende operatie kunt uitvoeren op zo’n patiëntvriendelijke manier. Na drie dagen kan de patiënt alweer na huis. Dat is ongekend.’ De aortaklepimplantatie via de liesslagader, TAVI genoemd, bestaat nu enkele jaren en is aanzienlijk minder belastend dan de openhartoperatie. Een kleine opening in de lies is voldoende om de aortaklep te vervangen. Dat maakt de ingreep met name geschikt voor mensen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen.

Geen narcose

Bijzonder aan de ingreep die Amoroso uitvoert is dat patiënten sinds januari 2017 steeds vaker slechts plaatselijk verdoofd worden. Amoroso: ‘Studies wijzen uit dat patiënten daardoor sneller herstellen en minder risico lopen op een delier. Patiënten zijn ook bang dat ze niet meer wakker zouden worden na de narcose en vragen zelf om een plaatselijke verdoving.’

Speciaal voor kwetsbare patiënten

De TAVI werd van oudsher alleen toegepast bij kwetsbare patiënten. Mensen met een relatief goede conditie ondergingen een openhartoperatie. Inmiddels krijgen we steeds meer inzicht in de resultaten op de lange termijn en die zijn soms zelfs beter dan de conventionele operatie. Daarom komen steeds vaker ook reguliere patiënten in aanmerking voor de TAVI. Als de conditie van de patiënt het toelaat, kan dat onder plaatselijke verdoving. Sinds januari 2017 zijn inmiddels bijna 500 TAVI onder plaatselijk verdoving in het OLVG uitgevoerd, ongeveer 90% van alle implantaties.

Interventiecardioloog Giovanni Amoroso: ‘Fantastisch dat je zo’n ingrijpende operatie kunt uitvoeren op zo’n patiëntvriendelijke manier.

Betrokken zorgverleners en afdelingen

Foto van G. Amoroso

dr. G. Amoroso

interventie cardioloog

Hartcentrum