Over OLVG

Duurzaamheid

OLVG heeft een integrale aanpak van duurzaamheid. Duurzame ontwikkeling wordt ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) genoemd. Het gaat zowel om milieu als medewerker. Dit zien we terug bij bijvoorbeeld inkoop, duurzaam bouwen, groene post en elektrisch vervoer.

Bij duurzame ontwikkeling gaat het om een balans tussen de drie P’s: People, Planet, Profit.

 • people: het maatschappelijk welzijn
 • planet: de natuurlijke omgeving
 • profit: de sociaal-economische ontwikkeling

Voorbeelden van hoe OLVG hier invulling aan geeft:

People

Sterk in je werk

OLVG besteedt aandacht aan het gezond, vitaal en gemotiveerd houden van zijn medewerkers. Medewerkers die zich goed voelen, halen tenslotte het beste uit zichzelf. Hiervoor is het model ‘Sterk in je werk’ ontwikkeld waarmee de medewerker zelf aan de slag kan. 

Top Employer

OLVG is als Top Employer erkend door het onafhankelijke onderzoeksbureau Top Employers Institute. Zij erkennen wereldwijd toonaangevende werkgevers. Top Employers Institute geeft het keurmerk aan organisaties met een uitstekend personeelsbeleid. Het biedt (toekomstige) medewerkers de garantie dat zij kiezen voor een organisatie gericht op een optimale ontwikkeling van medewerkers en het bieden van een prettige werkomgeving. 

Keurmerken en accreditaties

OLVG heeft diverse keurmerken en accreditaties ontvangen van patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en verzekeraars. Meer informatie

Stichting Ushamwari

Een aantal artsen van OLVG is sinds 2012 betrokken bij 3 ziekenhuizen in Zimbabwe. Om hun Zimbabwaanse collega’s te ondersteunen hebben zij in 2012 de Stichting Ushamwari OLVG-Zimbabwe opgericht. Meer informatie

Planet

Milieuthermometer

OLVG, locatie Oost heeft sinds 2014 het gouden niveau en is daarmee het eerste ziekenhuis in Amsterdam met een milieukeurmerk. OLVG, locatie West is in het bezit van het zilveren niveau.

Kernteam Duurzaamheid

OLVG heeft een Kernteam Duurzaamheid dat zich vooral bezighoudt met het voorbereiden van het milieubeleid en het controleren van de uitvoering en voortgang daarvan.

Duurzaamheidsagenda 2018-2022

Als stadsziekenhuis in Amsterdam wil OLVG een sleutelrol vervullen in de zorg en gezondheid van iedereen in onze stedelijke omgeving. Daarom verbeteren wij onszelf ook
voortdurend. OLVG voelt zich verantwoordelijk om op een duurzame manier haar bijdrage te leveren aan de gezondheid in de regio.

Milieuverslagen 

Groene stroom en groene post

Sinds 2009 draait OLVG voor 100% op groene stroom. Hierdoor is de CO2-uitstoot met 40% verminderd. Vanaf 2017 wordt de groene stroom opgewekt door 10% Hollandse wind en 90% Europese wind. OLVG verstuurt haar post CO2-neutraal door middel van groene post van PostNL. Hiervoor betaalt OLVG een extra bijdrage die PostNL vervolgens investeert in duurzame projecten.

Afval

In OLVG wordt jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen kilo afval geproduceerd. Deze afvalberg is een kostenpost voor het ziekenhuis en een belasting voor het milieu. OLVG spant zich dan ook in om de hoeveelheid afval te reduceren en het afval waar mogelijk te scheiden.

 • We verzamelen papier, karton, glas én plastic in.
 • De toners en cartridges worden op locatie Oost ingezameld voor de CliniClowns en op locatie West voor de Stichting AAP.
 • In de Lichtstraat van OLVG staat een inzamelbox voor mobiele telefoons. Hiervan gaat de opbrengst naar de CliniClowns.
 • Alle printers in het ziekenhuis zijn op dubbelzijdig printen ingesteld en de patiëntendossiers zijn gedigitaliseerd.
 • Het meubilair van OLVG wordt hergebruikt.

Mobiliteit

OLVG stimuleert het gebruik van de fiets als vervoersmiddel voor zijn medewerkers en heeft hiervoor gunstige regelingen. Ook heeft OLVG meerdere dienstfietsen, waaronder zes elektrische fietsen.

Textiel

De dienstkleding van OLVG heeft het Ökotex-100-keurmerk. Ökotex Standard 100 is een test- en certificeringssysteem voor textiel. De standaard richt zich op het beperken van het gebruik van schadelijke stoffen in relatie tot de gezondheid van de eindgebruiker. Hoewel het label gericht is op gezondheidsaspecten van het textielproduct, hebben de richtlijnen voor het gebruik van schadelijke stoffen ook raakvlakken met de ecologische dimensie van duurzaamheid. De dienstkleding heeft een afneembare patch waar het logo op is geborduurd. De keuze voor een patch is niet zonder reden. Door te kiezen voor een verwijderbaar logo kan de kleding hergebruikt worden door ziekenhuizen in derdewereldlanden. 

Voeding

In zowel de bezoekersrestaurants als de personeelsrestaurants en de Espressobar op locatie Oost zijn duurzame producten verkrijgbaar.

Profit

Energie

Het energieverbruik van OLVG zorgt voor ongeveer 50-75% van de totale milieubelasting binnen OLVG. Dit is vergelijkbaar met andere ziekenhuizen in het land. Vooral de warmtevoorziening én het elektriciteitsverbruik (onder andere verlichting, koeling, ICT en medische apparatuur) zijn hiervoor verantwoordelijk. Energiebesparing is dan ook één van de hoofddoelen van OLVG op het gebied van duurzaamheid.

 • Bijna overal gebruiken we led-verlichting.
 • Bijna alle luchtbehandelingskasten (voor de klimaatbeheersing van het ziekenhuis) zijn voorzien van warmteterugwinning.
 • Bij renovatie en nieuwbouw worden voor de verlichting bewegingssensoren geplaatst.

Schoonmaak

In OLVG wordt het schoonmaakonderhoud uitgevoerd door externe bedrijven. Om de kwaliteit van het schoonmaakonderhoud enerzijds, en de arbeidsomstandigheden van de schoonmaakmedewerkers anderzijds te verbeteren, wordt schoongemaakt volgens de microvezelmethode. De voordelen van deze methode zijn onder andere:

 • minder fysieke belasting: niet wringen, geen zware emmers dragen
 • minder huidproblemen: beperkt gebruik reinigingsmiddelen
 • minder risico op een uitbraak van micro-organismen: de microvezelmethode reinigt beter
 • besparing op water
 • besparing op reinigingsmiddelen
 • besparing van de vervuilingsgraad van het afvalwater