home

Nicole Steeman - Potze : oncologieverpleegkundige

‘Door de hoge werkdruk en vele verantwoordelijkheden denk ik wel eens: kan ik niet gewoon bij de supermarkt achter de kassa gaan werken? Maar dan krijg je aan het eind van je werkdag een warm dankwoord van een patiënt en weet je, hier doe ik het voor.’

- Nicole Steemam - Potze