DIVERS-II (Internet Interventie)

Onderzoek naar de behandeling van depressie bij patiënten met eindstadium nierfalen

Waar gaat dit onderzoek over? 
Onderzoekt het effect van een nieuw ontwikkelde zelfhulp eHealth behandeling op depressieve klachten bij patiënten die met dialyse worden behandeld.

Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
Carl Siegert, internist-nefroloog

Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
Robbert Schouten & Els Nadort, arts-onderzoekers

Worden er nog deelnemers gezocht? 
Ja, dialysecentra in Amsterdam, Den Haag, Zoetermeer, Den Bosch en Rotterdam doen mee. Als u deze centra dialyseert, dan wordt u vanzelf benaderd op uw dialyse-afdeling. Vraag aan uw nefroloog of uw centrum ook mee doet aan deze studie.