Uw bezoek aan OLVG

Bezoektijdenhier leest u alles over onze bezoekregels

Als uw naaste in het ziekenhuis ligt, is het voor hem of haar meestal fijn om bezoek te ontvangen. Vanwege het coronavirus hebben we speciale regels voor bezoek moeten maken. Deze regels zijn streng. We begrijpen dat dat voor u en andere naasten heel vervelend kan zijn. Toch vragen wij u dringend zich aan deze regels te houden, voor de veiligheid van onze patiënten en onze medewerkers.

Wij vragen u om een mondkapje te dragen

Sinds zaterdag 25 september is het niet meer verplicht om een mondneusmasker te dragen in de publieke ruimtes (polipleinen, gangen, liften) van OLVG. Omdat we in een ziekenhuis te maken hebben met kwetsbare mensen, vragen wij u om binnen patiëntenkamers wel een mondneusmasker op te doen. Dit geldt ook voor andere plekken waar, vanwege beperkte ruimte, de 1,5 meter afstand niet kan worden bewaard. Bij de hoofdingang van het ziekenhuis delen wij mondkapjes uit, u kunt uiteraard ook zelf een mondkapje meenemen.

Onze bezoekregels

 • Er mogen bij elke patiënt maximaal 2 bezoekers per dag komen. Let op: deze 2 personen mogen niet tegelijkertijd op bezoek komen. Bezoekers mogen daarbij maximaal 1 kind (jonger dan 12 jaar) meenemen. 
 • Het bezoek moet tussen 15.30 en 20.00 uur zijn.
 • Op de volgende verpleegafdelingen zijn enkele andere regels: Anna en Toorop Paviljoen, Intensive Care, Cardiac Care Unit (Hartbewaking), Neonatologie, Kinderafdeling, Medische Psychiatrie/MPU. 
 • Bij patiënten met COVID mag 1 persoon per dag op bezoek. Deze persoon mag eenmaal naar binnen tijdens het bezoekuur (dus niet in- en uit- lopen). De bezoeker moet extra beschermende maatregelen dragen. 
 • Voor sommige patiënten kan het behandelteam besluiten dat er uitzonderingen gemaakt worden, bijvoorbeeld voor mensen die terminaal ziek zijn. De zorgverlener maakt daarover afspraken met de naasten.

Maak afspraken met naasten

 • We adviseren u om het bezoek goed met de familie en naasten te regelen. Zo kan er ook onderling voorkomen worden dat een bezoeker voor niets naar het ziekenhuis komt. Elke patiënt heeft een eerste contactpersoon. Deze kent de wensen van de patiënt. 
 • Bent u zelf de eerste contactpersoon? Informeer dan goed de andere familie en naasten.

Uitzonderingen

Anna Paviljoen en Toorop Paviljoen 

 • Maximaal 2 volwassen bezoekers per dag, met maximaal 2 broertjes of zusjes tot 12 jaar.  Maximaal 1 uur per dag. 
 • Op de verloskamers: partner plus 1 ander volwassen persoon voor het ondersteunen of begeleiden van de barende. Deze persoon moet op de verloskamer blijven, en mag niet in, -en uit de kamer lopen.

Intensive Care

Maximaal 2 bezoekers per patiënt per dag maximaal 30 min; dit geldt voor zowel non-COVID patiënten als COVID 19 (verdacht/bewezen).

Cardiac Care Unit (CCU, ook wel afdeling Hartbewaking)

 • Er mag 1 begeleider bij patiënt blijven bij aankomst op de CCU (totdat duidelijk is of de patiënt opgenomen moet blijven of welke behandeling volgt, daarna geldt de algemene bezoekregeling).

Kinderafdeling

 • De ouders of verzorgers van het kind mogen op bezoek komen. Zij mogen hun kind onbeperkt bezoeken. We maken speciale afspraken over de hygiëne. 
 • Extra bezoek mag maximaal 2 keer een uur op bezoek komen. In totaal mogen er maximaal 2 personen tegelijk bij het kind zijn, inclusief kinderen.
 • Eén ouder of verzorger mag blijven slapen bij het kind.
 • Op de afdeling Dagbehandeling mag maximaal één ouder of verzorger aanwezig zijn.

Neonatologie

Alleen de ouders of verzorgers van het kind mogen op bezoek komen. Zij mogen hun kind onbeperkt bezoeken. We maken speciale afspraken over de hygiëne. 

Medisch Psychiatrische Unit en verpleegafdeling Psychiatrie

Voor OLVG, locatie Oost is de bezoektijd dagelijks tussen 15.30 uur en 20.00 uur. Voor OLVG, locatie West gelden  andere bezoektijden:

 • Maandag t/m vrijdag: tussen 13.00 en 14.30 uur en tussen 19.00 en 20.30 uur
 • Zaterdag en zondag: tussen 13.00 en 16.30 uur en tussen 19.00 en 20.30 uur

Onze zorgverlening in tijden van corona
In OLVG treffen we diverse maatregelen om uw bezoek aan ons ziekenhuis zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Bekijk de belangrijkste informatie over uw afspraak, opname of bezoek aan ons ziekenhuis. Lees verder