Onze zorgverlening in tijden van corona
In OLVG treffen we diverse maatregelen om uw bezoek aan ons ziekenhuis zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Bekijk de belangrijkste informatie over uw afspraak, opname of bezoek aan ons ziekenhuis. Lees verder

Om de kans op verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, en patiënten in ons ziekenhuis niet onnodig bloot te stellen aan risico’s, is het bezoekbeleid in OLVG aangepast. We beseffen dat dit besluit grote impact heeft op patiënten en familieleden en hopen op uw medewerking en begrip voor deze ingrijpende maatregelen.

Op de verpleegafdelingen geldt: maximaal 1 bezoeker per patiënt per dag (24 uur) tijdens bezoekuren (15.30 - 20.00 uur). Dit bezoek mag maximaal 1 uur duren. Uitzonderingen op deze regels gelden voor de volgende afdelingen: ICU, EHH, CCU, Kinderafdeling, Neonatologie, Anna en Toorop Paviljoen, SEH en PAAZ*

 • Houd zo veel mogelijk 1,5 meter afstand tot andere personen
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst 
 • Als u klachten heeft, blijft u thuis

We maken onderscheid tussen bezoekers die geen huisgenoten zijn van de patiënt en bezoekers die dat wel zijn:

 • Bezoekers die geen huisgenoten zijn van de patiënt zitten aan het voeteinde van het bed, niet tussen twee bedden in, met ruime afstand van de deur.
 • Bezoekers die wel huisgenoten zijn van de patiënt zitten aan het hoofdeinde van het bed, niet tussen twee bedden in, met ruime afstand van de deur.

Iedere dag bekijken we of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Wij werken hierin nauw samen met het RIVM, de GGD en de Veiligheidsregio.

* Uitzonderingen:

 • Anna Paviljoen en Toorop Paviljoen 

Voor bezoek op het Anna Paviljoen (moeder- en kindcentrum van OLVG, locatie Oost) en het Toorop paviljoen (bevallocatie West) gelden de volgende regels met betrekking tot bezoek (niet zijnde de partner):

 • Bezoektijd: 16.30-19.30 uur
 • Maximaal 1 bezoeker (een volwassene) per dag, plus kinderen onder de 12 jaar (broertjes en zusjes)
 • Maximaal 1 uur per dag
 • Op de verloskamers: partner plus 1 ander volwassen persoon ter ondersteuning / begeleiding van de zwangere. Voorwaarde is dat partner en deze extra volwassene op de verloskamer blijven en niet in, -en uitlopen.
 • ICU

 • Maximaal 1 bezoeker per patiënt per dag maximaal 1 uur.
 • Bezoekmoment i.o.m. de verpleegkundige
 • Kinderafdeling

 • Alleen ouders/verzorgers van het (klinisch) opgenomen kind worden toegelaten op de afdeling. Zij mogen het kind onbeperkt bezoeken op voorwaarde van de door de afdeling gestelde richtlijnen omtrent hygiëne. Deze worden door de afdeling met de ouders/verzorgers gecommuniceerd.
 • Eén ouder/verzorger mag blijven slapen bij het kind.
 • Voor dagbehandeling geldt aanwezigheid van maximaal één ouder
 • Neonatologie

 • Alleen ouders/verzorgers van het opgenomen kind worden toegelaten op de afdeling.
 • Zij mogen het kind onbeperkt bezoeken op voorwaarde van de door de afdeling gestelde richtlijnen omtrent hygiëne. Deze worden door de afdeling met de ouders/verzorgers gecommuniceerd.
 • Spoedeisende hulp

 • Er is maximaal 1 volwassenen bezoeker aanwezig op de behandelkamer bij de patiënt
 • Dezelfde afspraken gelden voor patiënten met verdenking/bewezen corona-infectie
 • Soms wordt een uitzondering gemaakt door de zorgverlener op deze afspraken, bijvoorbeeld als een patiënt zeer ernstig ziek is. Dit zal het behandelteam dan met u bespreken.
 • OLVG geeft patiënten indien nodig een mondkapje.
 • PAAZ (Psychiatrie en Medische Psychologie)

 • Bezoektijden locatie West:
  Maandag t/m vrijdag: 13.00-14.30 uur & 19.00-20.30 uur
  Zaterdag & zondag: 13.00-16.30 uur & 19.00-20.30 uur
 • Bezoektijden locatie Oost:
  15.30 uur-20.00 uur
 • Geen bezoek op cohortafdeling  

Er wordt geen bezoek toegelaten op de cohortafdelingen (speciale verpleegafdelingen die ingericht zijn voor patiënten met (verdenking op) coronavirus).