Uw bezoek aan OLVG

Bezoektijdenhier leest u alles over onze bezoekregels

Als uw naaste in het ziekenhuis ligt, is het voor hem of haar meestal fijn om bezoek te ontvangen. Vanwege het coronavirus hebben we speciale regels voor bezoek moeten maken. Deze regels zijn streng. We begrijpen dat dat voor u en andere naasten heel vervelend kan zijn. Toch vragen wij u dringend zich aan deze regels te houden, voor de veiligheid van onze patiënten en onze medewerkers.

Mondkapje verplicht

Het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimten vanaf 1 december wettelijk verplicht. Ook in OLVG hanteren wij deze mondkapjesplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Bij bezoek aan ons ziekenhuis draagt u een eigen mondkapje voor publiek gebruik. Het mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken.

*Mondkapjes voor publiek gebruik hebben geen CE-markering of een medische claim, zoals ‘for medical use’. 

Onze bezoekregels

 • Er mag bij elke patiënt maximaal 1 bezoeker per dag komen.
 • U kunt alleen op bezoek komen als u zich vooraf telefonisch aanmeldt bij ons Patiënten Servicepunt, via telefoonnummer 020 510 81 10.
 • Het bezoek duurt maximaal 1 uur.
 • Het bezoek moet tussen 15.30 en 20.00 uur zijn.
 • Op de volgende verpleegafdelingen zijn enkele andere regels: Anna en Toorop Paviljoen, Intensive Care, Cardiac Care Unit (Hartbewaking), Neonatologie, Kinderafdeling, Medische Psychiatrie/MPU. 
 • Helaas kunnen we op de verpleegafdelingen geen bezoek toestaan bij patiënten die COVID-19 hebben of waarvan we vermoeden dat zij dit hebben. 
 • Voor sommige patiënten kan het behandelteam besluiten dat er uitzonderingen gemaakt worden, bijvoorbeeld voor mensen die terminaal ziek zijn. De zorgverlener maakt daarover afspraken met de naasten.

Hoe kunt u zich aanmelden?

 • Bel ons Patiënten Servicepunt voordat u naar OLVG gaat, op de dag dat u op bezoek wilt gaan. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00-19.00 uur en in het weekend van 09.00-18.00 uur op telefoonnummer 020 510 81 10.
 • Als er een dringende reden is dat u niet alleen kan komen, bespreek dit dan met de medewerker Patiënten Servicepunt.
 • We adviseren u om het bezoek goed met de familie en naasten te regelen. Zo kan er ook onderling voorkomen worden dat een bezoeker voor niets naar het ziekenhuis komt. Elke patiënt heeft een eerste contactpersoon. Deze kent de wensen van de patiënt. 
 • Bent u zelf de eerste contactpersoon? Informeer dan goed de andere familie en naasten.

In OLVG

 • Bij de hoofdingang stellen we u eerst een aantal vragen over uw gezondheid. Kom daarom alleen als u geen klachten passend bij COVID-19 heeft.
 • Meldt u zich daarna bij ons Patiënten Servicepunt in de centrale hal. Hier controleren wij uw identiteit.
 • Als u op bezoek gaat (en het is toegestaan volgens bovenstaande bezoekersregeling), krijgt u een pas. 
 • Bij de liften naar de verpleegafdelingen controleren we of u een pas heeft. Nadat de pas is ingenomen mag u verder.

We vragen uw begrip voor deze situatie.

We hopen dat er voor u andere mogelijkheden zijn om contact met uw naaste te hebben, bijvoorbeeld door te (beeld)bellen met uw telefoon of tablet.
 

Uitzonderingen

Anna Paviljoen en Toorop Paviljoen 

 • Maximaal 1 volwassen bezoeker per dag, met maximaal 2 broertjes of zusjes tot 12 jaar. 
 • Op de verloskamers: partner plus 1 ander volwassen persoon voor het ondersteunen of begeleiden van de barende. Deze persoon moet op de verloskamer blijven, en mag niet in, -en uit de kamer lopen.

Intensive Care

Maximaal 1 bezoeker per patiënt per dag maximaal 1 uur; dit geldt voor zowel non-COVID patiënten als COVID 19 (verdacht/bewezen).

Cardiac Care Unit (CCU, ook wel afdeling Hartbewaking)

 • Er mag 1 begeleider bij patiënt blijven bij aankomst op de CCU (totdat duidelijk is of de patiënt opgenomen moet blijven of welke behandeling volgt, daarna geldt de algemene bezoekregeling)
 • Als een uitzondering wordt gemaakt op bovenstaande, moet dit door een arts of verpleegkundige worden aangegeven.

Kinderafdeling

 • Alleen de ouders of verzorgers van het kind mogen op bezoek komen. Zij mogen hun kind onbeperkt bezoeken. We maken speciale afspraken over de hygiëne. 
 • Eén ouder of verzorger mag blijven slapen bij het kind.
 • Op de afdeling Dagbehandeling mag maximaal één ouder of verzorger aanwezig zijn.

Neonatologie

Alleen de ouders of verzorgers van het kind mogen op bezoek komen. Zij mogen hun kind onbeperkt bezoeken. We maken speciale afspraken over de hygiëne. 

Medisch Psychiatrische Unit en verpleegafdeling Psychiatrie

In locatie West gelden dezelfde afspraken maar er zijn andere bezoektijden:

 • Maandag t/m vrijdag: tussen 13.00 en 14.30 uur en tussen 19.00 en 20.30 uur
 • Zaterdag en zondag: tussen 13.00 en 16.30 uur en tussen 19.00 en 20.30 uur

Voor locatie Oost is de bezoektijd tussen dagelijks tussen 15.30 uur en 20.00 uur.

Onze zorgverlening in tijden van corona
In OLVG treffen we diverse maatregelen om uw bezoek aan ons ziekenhuis zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Bekijk de belangrijkste informatie over uw afspraak, opname of bezoek aan ons ziekenhuis. Lees verder