Uw bezoek aan OLVG

Afspraak maken

Heeft u van uw huisarts een afspraaknummer van ZorgDomein gekregen? Maak dan telefonisch een afspraak met vermelding van uw afspraaknummer. Voor het maken van een afspraak in OLVG heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of andere specialist nodig. Dit is niet nodig als u via ZorgDomein bent doorverwezen.

Gegevens 

Wilt u een afspraak maken? Dan hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer
  • uw patiëntnummer (als u eerder in OLVG geweest bent) of uw afspraaknummer van ZorgDomein.
  • informatie over uw klacht
  • is het uw eerste bezoek aan de specialist?

Wat neemt u mee naar uw afspraak?

  • Verwijsbrief (niet nodig als u via ZorgDomein bent doorverwezen)
  • Legitimatiebewijs (uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • Actueel medicatieoverzicht (gratis ophalen bij uw eigen apotheek) 

Lees meer over de vergoeding van een behandeling 

Uw afspraak verzetten of annuleren?

Bent u verhinderd? Neem dan uiterlijk 24 uur van te voren contact op met de betreffende polikliniek. In onderstaande tabellen ziet u de telefoonnummers van de afdelingen per locatie.

Afdeling

Locatie West

Locatie Oost

Anesthesiologie020 510 81 63020 599 25 12
Bekkenbodemcentrum Amsterdam020 510 88 88020 599 49 99
Chirurgie020 510 88 80020 599 30 58
Dermatologie020 510 86 84020 599 30 59
Diabeteszorg020 510 88 82020 599 30 37
Diëtetiek020 510 85 04 020 599 34 72
Ergotherapie020 510 83 64020 599 30 13
Fertiliteit020 510 86 14020 599 34 81
Fysiotherapie020 510 83 67020 599 30 13
Gipskamer020 510 80 28020 599 29 60
Gynaecologie020 510 88 88020 599 34 80
Hartcentrum020 510 89 11020 599 30 32
Hartrevalidatie020 510 83 67020 599 30 13
Hematologie020 510 82 82020 599 30 20
Hiv-behandelcentrum020 510 88 82020 599 40 67
Huisartsenpraktijk Buitenhof 020 599 45 55
Intensive Care020 510 87 19020 599 30 07
Interne Geneeskunde020 510 88 82020 599 30 37
Keel-, Neus- en Oorheelkunde020 510 88 94020 599 30 40
Kindergeneeskunde020 510 88 90020 599 30 38
Klinische Neurofysiologie020 510 83 20020 599 30 39
Laboratorium Bloedafname020 510 88 97020 599 30 49
Logopedie020 510 82 66020 599 28 73
Longgeneeskunde020 510 88 92020 599 30 42
Maag-, Darm- en Leverziekten020 510 88 82020 599 30 06
Maag-Darm-Leverchirurgie020 510 88 80020 599 30 58
Medisch Maatschappelijk Werk020 510 87 58 
Medisch Microbiologisch Laboratorium020 599 30 18
Medische Oncologie020 510 82 82020 599 30 20
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie020 599 36 01020 599 36 01
Neonatologie020 510 84 31020 599 30 38
Neurochirurgie020 510 88 85 
Neurologie020 510 88 83020 599 30 45
Nierziekten020 510 83 90020 599 24 87
Obesitas Centrum Amsterdam020 510 80 40 
Oncologische Chirurgie020 510 88 80020 599 30 58
Ondersteunende en palliatieve zorg020 510 83 01020 599 22 92
Oogheelkunde020 510 88 87020 599 30 46
Orthopedie020 510 88 84020 510 88 84
Ouderengeneeskunde020 510 81 75020 599 30 37
Pathologie 020 599 31 81
Pijncentrum020 510 81 63020 599 25 13
Plastische Chirurgie020 510 86 70020 599 30 88
Poliklinische apotheek020 510 88 26020 599 41 90
Psychiatrie en Medische Psychologie020 510 85 62020 599 30 43
Radiologie020 510 88 98020 599 33 25
Reumatologie020 510 88 82020 599 91 11
Revalidatiegeneeskunde020 510 83 67020 599 29 49
Slaap- en Apneucentrum Amsterdam020 510 88 94020 599 30 40
Spoedeisende Hulp020 510 89 11020 599 91 11
Sportartsen Groep020 510 87 10 
Traumachirurgie020 510 88 80020 599 30 58
Urologie020 510 86 94020 599 30 53
Vaatchirurgie020 510 88 80020 599 30 58
Vasculaire Geneeskunde020 510 30 37020 599 88 82
Verloskunde020 510 86 24020 599 30 60